Avusturya’da Din ve İnanç

Katoliklik için tarihi öneme sahip olan Avusturya, Ortaçağ ve Yeniçağ dönemlerinde kilisenin koruyucu ülkesi olmuştur. Avusturya’nın nüfus olarak yüzde 74’lük gibi büyük bir bölümü Katolik’tir. Bunun yanında yüzde 5’lik bir oranı ise kendini Protestan olarak görmektedir. Yıllık gelirlerinin yüzde birini kiliseye destek niyetiyle vergi olarak veren Hristiyanların kiliseye bağlılıkları yıllar geçtikçe düşmektedir. 1971 yılında 7,491,526 kişilik nüfusun 6,5 milyonu kiliseye bağlı iken; 1991 yılında 8 milyonluk nüfusun 6 milyonu, 2014 yılında 8,5 milyonluk nüfusun 5,2 milyonu kiliseye bağlı olmuştur. Nüfusun yüzde 9’u pazar günü ayinlerine katılmaktadır.

Nüfusun yüzde 12’si kendini bir dine bağlı görmezken, 350 bin civarında Müslüman nüfusa sahip olan Avusturya’da 180 bin kişinin de Ortodoks olduğu varsayılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Holokost kurbanı olan ve göç eden Yahudiler, 1938 yılında sadece Viyana’da 200 bin kişiydiler. Bu rakam günümüzde 8 bine düşmüştür.