Danimarka’da Din ve İnanç

Anayasa tarafından dini belirlenen ülke nüfusunun nüfusun yüzde 79'u Lutheryan mezhebinde olan Danimarka Ulusal Kilisesi'nin üyesidir. Yüzde dörtlük kısım Müslüman dinine mensuptur ve ikinci en büyük din topluluğunu oluşturmaktadırlar. Geriye kalan yüzdelik kesim Ateizm, Musevilik ve diğer inançlara sahiptirler.