Guatemala Kültürü

guatemalapicture13.jpg

Guatemala halkı yabancılara karşı hiç önyargılı değildir. Ülkede genelde insanlara hem isim hem de soy isimleriyle hitap edilir. Pek çok etnik kültürün bir arada yaşadığı ülkede farklı kültürlere saygılı olmanız beklenir. Çok kuralcı olmayan Guatemala halkı için saygılı olmak çok önemlidir. Özellikle büyüklere karşı saygılı olmayı çok önemserler.