Larnaka’da Gezilecek Yerler

Kıbrıs adasının güneydoğusunda konumlanan Larnaka, adanın en turistik şehirlerinden biri. Günümüzde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırlarında bulunan şehir, kendi ismiyle anılan körfezin kıyısında kurulu önemli bir ticaret limanına da sahip.

Hala Sultan

4965361-Hala_Sultan_Tekke_Hala_Sultan_Mosque_in_Larnaca_Larnaca.jpg

Hala Sultan tekkesine gitmeniz önemli, burası Güney Kıbrıs’ta bulunan nadir İslam mimarisi örneklerindendir. Adaya Müslümanlar Muaviye'nin Şam valiliği zamanında ve onun emriyle gelmiş. Komutan, Hazret-i Abdullah İbni Kays ve Hz Muhammet’in halası Hazret-i Ümmü Haram da gelenler arasındaymış. Ümmü Haram burada vefat ediyor ve defnediliyor. Bir Hadis-i Şerif'te bu durumun önceden haber verilmesi söz konusudur. Hazreti Ümmü Haram’ın defnedildiği yere bu türbe yapılmış. Dolayısıyla burası İslam inancı için önemli bir türbedir. Türbe maalesef gayet bakımsız ve mahzun durumda. Türbedarı etrafa gelen Müslüman turistlerden bağış istemektedir.

Larnaka'da eski Türk mahalleleri de maalesef harabe halinde. Muhtemelen buralarda yaşayan Türk nüfusun kalmadığından bahsedilebilir. Benzer bir durum Türk mahallelerindeki camiler için de geçerli dolayısıyla buralar mulaka gezilmesi gereken yerler arasına pek girmiyor. Sahil bölgesinde Türk varlığına dair tek kalıntı ise Turgut Reis Caddesi.

Arkeoloji Müzesi

150.000’i aşan yerleşik nüfusa sahip olan Larnaka, turistik bir şehir olduğu kadar tarihi geçmişi ile de adanın en eski bölgelerinden biri. MÖ 14. yüzyılda Antik Yunanlar tarafından Kition ismiyle kurulan şehirde o yıllardan günümüze yerleşim devam etmiş.

Üst üste geçirdiği yıkıcı depremlerin etkisiyle Orta Çağ’da limanı çamurla dolan kent, Larnaka Körfezi’nin kıyısına günümüzdeki yerine taşınmak zorunda kalmış. Günümüzde eski kentin kalıntıları tamamen ortadan kalkmış olsa da şehirde arkeolojik eserlere rastlanıyor. Adanın en zengin müzelerinden biri olan arkeoloji müzesi şehirde gezilecek yerler arasında başı çeken yerlerden biri.

Bir diğer adı da Larnaka İlçe Müzesi (Larnaca District Museum) olan müze şehir sınırlarında yer alan Kition Antik Şehir ve genel olarak Larnaka şehrinin tarihi gelişimini göstermeye odaklanmaktadır. 1969 yılında kurulmuş olan müzenin ilk adı Larnaka İlçesi Arkeoloji Müzesi’dir (Larnaca District Archaeological Museum). Müze Antikite Müdürlüğü tarafından kontrol edilmekte ve yönetilmektedir.

Müzenin 100 metre kuzeyinde Kition-Bamboula arkeolojik sit alanı yer alır. Bu sit alanına dair tüm bilgilendirmeler, müzenin içinde bulunabilşr. Müzeye giriş ücreti 1.70 Euro’dur, bu ücrete Kition-Bamboula arkeolojik sit alanını gezmek de dahildir. Kition-Kathari sit alanı ise 500 kilometre daha kuzeydedir.

Aziz Lazarus Kilisesi

Aziz Lazarus Kilisesi, (Yunanca: Ierós Naós Agíou Lazárou), geç 9. yüzyıldan kalma bir kilisedir. Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı, Kıbrıs Kilisesi’nin denetiminde ve yönetimindedir. Aziz Lazarus Kilisesi, Yeni Ahit’teki, Yuhanna’nın Kitabı’nda adı geçen ve efsaneye göre Hazreti İsa’nın kendisini yeniden dirilterek bir mucize gerçekleştirdiği Lazarus’tan alır.

Ortodoks geleneğine göre ise, İsa’nın çarmıha gerilmesinden kısa bir süre sonra Lazarus hayatı için endişe etmeye başlar. Ona, başına benzer şeyler gelebileceği yolunda şüpheler iletilir. Bunun üzerine korkarak Kıbrıs’a kaçar. Burada, antik Kition şehrinin ilk papazı olarak tayin edilir. Burada 30 yıl daha yaşadığı söylenir. Lazarus’un ikinci ve artık ebedi istirahatgahı burası olur. Aziz Lazarus Kilisesi’nin bu mezar üzerine yapıldığı söylenmektedir.

Hirokitya

Kibris-Khirokitia-06.jpg

Hirokitya, (İngilizce: Khirokitia veya Choirokoitia) Larnaka’da bulunan bir antik sit alanıdır. Akademik arkeoloji dilinde “Hirokitya geç Aseramik neolitik yerleşim yeri” adıyla anılmakta olan Hirokitya, genelde Doğu Akdeniz dünyasının, özelde ise Kıbrıs’ın en eski ve en önemli neolitik yerleşim yerlerinden biri olması itibarıyla 1998 yılından beridir “UNESCO Dünya Mirası” listesinde yer alıyor.

İlk kazısı 1934-1946 yılları arasında Porphyrios Dikaios tarafından yapılırken, 1970’li yıllarda ise kazı Alain Le Brun başkanlığındaki Fransız ekibi tarafından üstlenildi. M.Ö 7000 yıllarında Ortadoğu’dan gelerek bu yerleşim birimini kuran insanlar hayatlarını tarım, hayvancılık ve avcılıkla sürdürmüşlerdi.

Bir yol boyunca uzanan ve ‘Tholos’ adıyla bilinen yuvarlak planlı evlerin alt kısımları taştan, üst kısımları kerpiçten yapılırken, yerleşim biriminin etrafı ise korunma amacıyla yüksek bir duvarla çevrilmiş durumdaydı. Ölenlerin dizleri karına çekik (Hoker) vaziyette evlerin tabanına kazılan çukurlara gündelik ev eşyalarıyla birlikte gömülmeleri Hirokitya kültürünün belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

Larnaka’da görülmesi gereken diğer yerler

larnaca-salt-flats.jpg

Larnaka Gölü, Larnaka Ortaçağ Kalesi, Kition Antik Şehri, Stavrovouni Manastırı,