Kız çocuklarının kurban edildiği dünyanın en fakir ülkesi hangisidir?

Dünyanın en fakir ülkesi Batı Afrika'da yer alan Sierra Leone Cumhuriyeti'dir. Ülkede bol miktarda aslan bulunmasından dolayı Portekizliler buraya "Aslanlı Sıradağlar" anlamına gelen Sierra Leone adını vermişlerdir. Özgür bırakılmış Afrikalı köleler tarafından kurulmuştur. (1791'de Freetown'u kurdular). İngiliz himayesinden sonra 1961'de bağımsız hale geldi. Ancak ülke 1990'lardan 2002'ye kadar yıkıcı bir iç savaş yaşamıştır. Elmas madenleri bakımından oldukça zengin olmasına rağmen batılı sömürgecilerin kışkırttığı ve göz yumduğu iç savaş sonucunda bir hayli fakirleşmiştir. İç savaş sırasında çocuklar isyancılar tarafından zorla asker yapılmıştır, asker olmayı kabul etmeyen binlerce çocuk ve gencin elleri, ayakları kesilmiştir.


Foto: www.timeshighereducation.co.uk