İskenderiye Resmi Dili

Mısır ülkesinde Mısırca ve Arapça, resmi dil olarak kabul edilmektedir.