Nasurullah Camii ve Şadırvanı

96229,nasrullah-kulliyesi-1.png

Nasurullah Camii, Kastamonu Osmanlı İmparatorluğu himayesine girdikten sonra burada inşa edilmiş ilk anıtsal yapı olma özelliğini taşımaktadır. II. Beyazıd’ın hüküm sürdüğü devrin sonlarına yakın bir dönemde, Nasurullah Kadı tarafından cami, şadırvan ve köprü olarak yaptırılmıştır. 1506 senesinde ilk yapıların inşa edilmesinden sonra, 1746 senesindeki çalışma ile yapıya 3 kubbe daha eklenerek kubbe sayısı 9’a çıkarılmıştır. Mimarî güzelliğinin yanında caminin içerisinde de hat sanatının güzide örnekleri bulunmaktadır. Bir rivayete göre külliye içerisinde bulunan şadırvandan su içen kişinin, Kastamonu’ya herhangi bir sebepten ötürü tekrar döneceğine inanılır. Bu doğru mudur bilinmez ama caminin manevi olarak bir özelliği daha bilinmektedir. Milli Mücadele yıllarında, ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu kubbelerin altında vaazlar vermiş, halkı mücadeleye çağırmıştır. Ayrıca milli marşımız olan İstiklal Marşı da meclisten önce ilk kez burada okunmuştur.