Kenya’nın Ekonomisi

1138px-Tanacetum_vulgare_bgiu.jpg

Kenya elverişli iklim koşullarıyla tarımsal üretimde kendine yeten sayılı Afrika ülkesinden biridir. En önemli tarım ürünlerini kahve ve çay oluşturmaktadır. Tohumlarından böcek ilacı yapılan pirekapan otunun dünyadaki en büyük üreticisidir. Bu aynı zamanda önemli bir gelir kaynağıdır. Diğer tarım ürünleri ise mısır, buğday, şekerkamışı, patates, tatlı patates, manyok, sebze ve meyvelerdir. Hayvancılığın da yapıldığı ülkede sığır, koyun, keçi, domuz, kümes hayvanları yetiştirilmektedir. Başlıca endüstri kollarını besin, kimya, dokuma, deri, plastik, ayakkabı, sigara, basım-yayın, metal ve petrol arıtma oluşturmaktadır. Doğal kaynakların sınırlı olduğu ülkede kozalaklı bambu ekvatoral ormanlardan yılda 1 milyon ürün elde edilmektedir. Ülke ekonomisinde en önemli mineral karbonatın yanı sıra mermer, kireçtaşı, yakut ve tuz da doğal kaynaklar arasındadır.