Turkey-Cappadocia-Konya-Sille-Village-001.jpg

Konya merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sille Köyü, tarihi atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaktadır. 6000 yıllık geçmişe sahip ola Sille eski bir Rum köyüdür. Özel aracın yanı sıra toplu taşımayla da köye kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Dünyanın en büyük ve en eski manastırlarından biri kabul edilen Ak Manastır, Sille Köyü’nde yer almaktadır. Bugün kilise, manastır ve mezarlıkların bulunduğu kısımlar birinci derece arkeolojik sit alanı, yerleşimin olduğu alan ise esas sit alanı olarak kabul edilmiştir. Konya’nın en önemli kültür, tarih ve turizm bölgelerinden biri olarak bilinen Sille Köyü’nde Konya’nın yöresel yemeklerini deneyebilir, sevdiklerinize ve kendinize hatıra eşyalar satın alabilirsiniz. Tertemiz havası, manzarası, sımsıcak insanları ve şirin mekanları ile Sille Köyü, Konya’da farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri bekliyor.

Tarihi milattan önceki dönemlere uzanan Sille, Friglerden bugüne pek çok kültürün izlerini taşıyan bir yerleşim bölgesidir. Mübadele öncesinde binlerce Müslüman ve Hristiyan’ın bir arada yaşadığı Konya Sille, Anadolu’da barışın ve hoşgörünün simgesi niteliğinde bir köydür.

Sille

Konya Sille Hakkında Bilgi

Eski bir Rum köyü olan ve bugün Konya ilinin Selçuklu Belediyesi’ne bağlı bir mahalle kimliğini taşıyan Sille’deki en eski yerleşim Sızma Höyüğü’dür. Konya Sille bölgesinde yapılan araştırmalarda, MÖ 8-7. yüzyıl Frig Uygarlığı’na ait kalıntılar bulunmuştur. Antik çağlarda, “Sylata” ve “Sylla” olarak adlandırılan Sille’nin antik mimari özellikleri ve sınırları içindeki taş eserler, bölgenin Roma döneminde iskân gördüğüne işaret etmektedir. Efes’ten doğuya giden “Kral Yolu” üzerinde bir durak noktası olan Sille MS 4. yüzyılda İstanbul’un Bizans başkenti olmasıyla önemini yitiren Efes bölgesine yakın olsa da; Kudüs’e giden yol üzerinde bulunması nedeniyle önemini korumuş, hacıların uğrak noktası olmuştur.

Tarihsel süreçte Arap akınlarına maruz kalan Konya Sille’de bölgeyi savunmakta sıkıntı çeken Bizanslılar, MS 7. yüzyılda tepeye bir kale inşa etmişlerdir. Gevela Kalesi bir süre Sille’yi Arap saldırılarından korumuştur. Şehir zamanla, kaya kiliseleri ve Ak Manastır gibi mabetlerden de anlaşılacağı gibi dinî bir merkez haline gelmiştir. Sille’nin ön plana çıkması ise 1071’den itibaren Selçukluların Konya’yı başkent yapmaları ile olmuştur. Yıllarca çeşitli savaşlar nedeniyle yıkım gören Sille, doğal afetlerden de nasibini almış, 1153’teki veba salgınında, nüfus büyük ölçüde azalmıştır.

1226’da I. Alaeddin Keykubat, Ermenistan seferi dönüşünde Hristiyan Peçenek Türklerini de beraberinde getirmiş ve Sille’ye yerleştirmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nden sonra Konya ve çevresi Karamanoğulları’nın hâkimiyetine geçmiş, Karamanoğulları Osmanlılara yenilince de Sille ve çevresi Osmanlı toprağı olmuştur. Fatih, II. Beyazıt, Yavuz Selim, Kanuni ve III. Murat dönemlerinde Konya’ya bağlı bir karye (Osmanlıca köy) olan Sille 17. yüzyıldan itibaren mahalle kimliğine bürünmüştür.

Buğday, arpa ve hayvancılıkla geçinen Sille’de zamanla Müslüman nüfus artmıştır. 19. yüzyılda Ermeni ve Rumların yazlıklarının bulunduğu Sille, 1989’da iki mahalle olarak Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlanmıştır. Sille mimari özellikleri, doğal silueti, farklı örf, adet ve geleneklerle harmanlanmış kültürüyle dikkati çeken Sille’nin kilise, manastır ve mezarlıkların bulunduğu güney yamaçları; 1995’te Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilmiştir.

Sille Kilise

Çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan Konya Sille kilise sayısı bakımından çok zengindir. Hac yolu üzerinde bulunduğu için bu bölgede yaşayan her uygarlık ibadet için kutsal mekânlar inşa etmiştir. Bunlardan en dikkat çekeni ve günümüze kadar ulaşmış olanı, Aya Eleni Kilisesi’dir.

MS 327 yılında ilk Hıristiyan aristokrat olan Bizans İmparatoru Konstantin’in annesi Helena, hac için Kudüs’e giderken Sille’deki ilk Hıristiyanlık dönemine ait oyma mabetleri görünce bir kilise inşa ettirmeye karar vermiştir. Kilise üzerindeki kitabede, yapının bu tarihte, Konstantin’in annesi Helena tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Kraliçe Helena Mihail Arhangelos adına kilisenin temel atma töreninde bulunmuştur.

Aya Elena Kilisesi asırlar boyunca çok sayıda onarım geçirerek bugüne kadar ayakta kalmıştır. Konya Sille Kilise iç kapısının üstünde, Yunan harfleriyle yazılmış bir tamir kitabesinde, kilisenin tarihi hakkında bilgi mevcuttur. 1833 tarihli kitabenin üzerinde, Sille’deki kilisenin dördüncü tamiratının Sultan Abdülmecit döneminde yapıldığını gösteren üç satırlık bir kitabe daha bulunmaktadır.

Aya Elena Kilisesi’nin inşaatında, düzgün kesme Sille taşı kullanılmıştır. Avlusunda kayalara oyulmuş odalar vardır. Kilise’nin kuzeye açılan kapısından, dış nartekse (Hıristiyan ve Bizans kilise ve bazilikalarında giriş bölümü) girilmektedir. Burada kadınlar mahfeline çıkan iki yönlü taş merdivenler bulunmaktadır. Aya Elena Kilisesi’nin ana kubbesi dört fil ayağı üzerinde yükselmektedir. Üç nefli kilisenin içinde, üzeri alçı süslemelerle bezeli ahşap bir vaaz kürsüsü ile bir sanat şaheseri olarak kabul edilen ve apsisle ana mekânı ayıran bir kafes mevcuttur. Kilise’nin kubbe geçişlerinde ve taşıyıcı ayaklarda, Hz. İsa ve Hz. Meryem ile havarilere ait resimler bulunmaktadır.

Sille Gezilecek Yerler

Konya Sille’de Orta Çağ’dan Cumhuriyet Dönemi’ne kadar çok zengin mimari eser örnekleri mevcuttur. Başta Aya Elena Kilisesi, hemen kilisenin yanında sergilenen mezar taşları, kayalara oyularak yapılan Koimesis Tas Panagias Kilisesi, Sille’nin ortasından geçen akarsuyun üzerindeki Taşköprü, akarsu boyunca sıralanmış eski Rum evleri, Hacı Ali Ağa olarak da bilinen Ak Hamam ve Şeytan Köprüsü; Sille gezilecek yerler listesinin en önemli başlıkları olarak sıralanmaktadır.

Bunlardan Şeytan Köprüsü Sille Konya bölgesini ziyaret eden turistlerin, zaman zaman gözden kaçırabildiği bir noktada yer almaktadır. Türkiye’de bu köprülerden iki tane mevcuttur. Biri Sille’de, diğeri Van’dadır. Üzerinde iki kişinin bile yan yana yürümekte zorluk çekeceği bu köprü, Avrupa’daki çok sayıda örneğinde olduğu gibi, Hristiyanlığın Orta Çağ Avrupası’nda yükseliş dönemine tarihlenmektedir.

Sille Şeytan Köprüsü’nün efsaneleşmiş öyküsüne göre, köprünün mimarı yapıyı bitirebilmek için şeytanla anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre de, şeytan köprünün mimarının ya da ilk geçen kişinin canına karşılık köprünün yapımına yardım etmiştir.

Konya Sille Nerede?

Konya Sille nerede sorusunun cevabı için Anadolu’nun tam kalbinde, Konya ilinin Selçuklu ilçesindedir, demek doğru olacaktır. İlçeye uzaklığı 8 km’dir.

Konya Sille Köyü Nasıl Gidilir?

Birkaç yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle turistik açıdan önemli bir cazibe merkezi haline gelen Konya Sille köyü nasıl gidilir sorusunun cevabı oldukça basittir. Merkezden kalkan otobüslerle ulaşmak mümkündür. Konya merkezde bulunan Alaeddin otobüs duraklarından kalkan otobüsler, 20 dakikada Sille’ye varmaktadır.

Özel aracı ile gitmek isteyenler, Konya-Selçuklu güzergâhını kullanarak ve Konya Sille köyü yol tarifini yerel halka sorarak Sille’ye ulaşabilirler. Konya’ya otobüs ve uçağın yanı sıra, trenle de ulaşım mümkündür.