Amerika Birleşik Devletleri’nin Ekonomisi

ABD dünyanın en önemli ekonomik gücüne sahiptir. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ülke, en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı konumu ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yöneldiği bir hedef pazardır. ABD ekonomisinde üretim ve hizmetlerin büyük bir bölümü özel sektör tarafından sağlanmaktadır. Sanayi sektöründe en büyük teknoloji üretim yapısına sahip olan ABD, sivil ve askeri teknolojide lider konumundadır.