Medine Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Medine kenti İslam âleminin en önemli kutsal şehirleri arasında Mekke’den sonra ikinci sırada gelmektedir. Hz. Muhammed’in 622 senesinde Mekke’den Medine’yehicret etmesi, yaşamının bir kısmını burada geçirmesinin yanı sıra; Medine ilk hükümet yapısının ve İslami ekonomi modelinin de kurulduğu yerdir. Bu yüzden İslam’ın yeryüzüne yayıldığı yer olarak kabul edilen kent “Peygamber Şehri” olarak da anılmaktadır.

Medine kentinde Mekke’dekinden farklı olarak ihram giyilmesi zorunluluğu yoktur. Fakat yine de kılık kıyafet konusunda belli sınırlar vardır. Bunun yanı sıra ikliminden dolayı hava gün içinde ne kadar sıcak olursa olsun akşamları serinlemektedir. Dolayısıyla akşamüzeri dışarı çıkacaksanız yanınızda mutlaka fazladan bir hırka bulundurun. Ayrıca aklınızda bulunması gereken bir diğer şey ise Medine kenti ile Mekke arasında kur farkının olduğudur. Şehrin her yerinde döviz bozdurma imkânınız var, dolayısıyla bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın.

Medine kentinin kutsal mekânlarına Müslüman olmayanların girmesi yasaktır. İslam mimarisinin pek çok örneğini görme imkânını bulabileceğiniz kentte pek çok kutsal mekân bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu Peygamber Camii’dir. Turistik açıdan Hac ve umre ziyaretleri döneminde daha kalabalıktır.