Nausori (Fiji) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Nausori, FijiAdası'nın merkezinde yer alan, yaklaşık 47,604 popülasyona sahip küçük bir ada kentidir. Nausori Şehri ve Nakasi adından iki ana merkezden oluşan şehir, Otobüs Terminalinin inşasıyla birlikte ticari bir Pazar olarak yükselişe geçmiştir. Doğu yamaçlarında yağmur ormanlarıyla süslü küçük köylerin tepelerde konumlandığı bir yerleşim şekline sahiptir.  Pazar günleri yerel halk için dinlenme ve ibadet günü olarak kabul edilir. 

Güney pasifik okyanusunda yer alan ve Yeni Zelanda’nın kuzeyinde bulunan Fiji bir ada ülkesi olup, Nausori bu ada ülkesinin oldukça önemli kent merkezlerinden birini oluşturur. Fiji adsı, 322 ada ve 522 takım adacıktan oluşmaktadır. Başkenti Suva olan bu ada ülkesinin oldukça karmaşık bir yapıda jeolojik geçmişi var. Yapılan araştırmalar doğrultusunda adanın bir zamanlar su altında kaldığı, zamanla çekilmeler sonucu bir kara parçası görünümüne büründüğü söylenebilir.

Takım adalardan oluşan Fiji, büyük ölçüde volkanik eylem, tortul birikintileri ve mercan kaynaklarına sahiptir. Jeolojik araştırmalar gösteriyor ki bu takım adalar 150 milyon yıl önce başlayan volkanik faaliyetler sonrasında oluştu. Fiji’ye ilk yerleşimlerin yaklaşık 3,500 yıl önce Melanesi’den gelen ada sakinleri tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Yanlarında getirdiği ve lapita eşyası olarak adlandırılan bir seramik türü zamanla Fiji halkınca da rağbet görmüştür. 

Fiji'nin tarihi bir yerleşim yeri değil olarak değil, aynı zamanda onlarca kültüre ev sahipliği yapan bir hareketlilik içinde de olmuştur. Bu kültüre çeşitlilik Avrupalıların 1700'lerin sonlarına doğru adaya ayak basmasıyla, Fijian kültürünün birçok unsuru, İngilizlerin denetimi altına geçmiş, İngiliz devletinin bölgede etkinliğini sağlaması açısından değiştirilmiş ya da kültürün kuşaktan kuşağa yayılması engellenmiştir. 1860'lı yıllara gelindiğinde Fiji, Amerikan İç Savaşı sonucunda pamuk fiyatlarının artışından yararlanarak yeni ekim alanları arayan Avrupalı ​​yerleşimcilere ev sahipliği yapıyordu. Elbette ki Avrupalıların bölgeye gelmesiyle sorunlar başladı. Avrupa ve Fijian toplulukları arasında toprak ve siyasal iktidara ilişkin anlaşmazlıklar ve diğer Pasifik adalarından gelen işçilerle ilgili sorunlar belirmeye başladı. Tüm bu iç karışıklıklar Fiji yönetiminin kendi içerisindeki iktidarını da zayıflattı.

10 Ekim 1984 yılında ülke genelinde yapılan müzakerelerle, Fiji resmen İngiltere devletinin egemenliği altında bir yönetim şekline geçmiş. İngiliz Vali Gordon kendini Fijian halkının koruyucusu olarak devletin, ticari ve politik gelişmelere katılımlarını sınırlayan politikalar başlattı. Öyle ki Fijian topraklarının satışı yasaklandı; Fiji halkına vergi sistemi para yerine tarımsal üretim olarak değiştirildi. Ayrıca Gordon Hintli işçiler ve Avustralyalı yatırımcılar için, Colonial Şeker Rafinerisi Şirketi, şeker tarlaları ve işleme fabrikaları kurdu. Hintli göçmenlerin sözleşmelerinin bitiminde kalıcı yerleşmelerini olanak tanıyan çeşitli haklar sunuldu. Ayrıca bölgeye çokça Kızılderili kökenli halkta yerleştirildi.

Ada 2.dünya savaşında müttefik kuvvetler tarafından işgal edildi ve adacıkları bir nevi gözlem evi olarak kullanıldı. Bölgeye yerleştirilen Hintliler ise Avrupa ordularına kıyasla daha düşük bir ücret veren Fiji ordularına katılmayı reddederek, siyasi ve maddi gerekçelerle ülkeye hizmet etmeyi de reddettiler. Hintli halkın bir kısmının bölgeyi terk etmesiyle birlikte savaştan sonra ordu, bir avuç Avrupalı ​​subay hariç, sadece Fijian olarak kaldı. 

Savaştan sonra sömürge makamları Fijian yönetimini yeniden yapılandırdı ve Fijian toplumunun muhafazakârlığı hızla pekişmeye başladı. 1970 yılında İngilizler ülkeye bağımsızlık tanıyarak özerk bir yapıda kendilerini yönetmesine olanak sağladı.  Her ne kadar bu demokratik yönetim 1987 yılında yapılan iki askeri darbeyle kesintiye uğradı ve ülkeye Hint toplumunun egemen olduğu iddiası giderek yaygınlaştı. Bu iki darbenin beraberinde gelen huzursuzluk atmosferiyle Hint-Fijian göçü yaşanmaya başlandı. Göçle birlikte Hint nüfusunda önemli bir azalma yaşanırken geriye çoğunluk olarak Melanez halkı kaldı.

2000 yılı, 1997'de yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından ülkenin ilk Hint-Fijya Başbakanını da deviren bir darbeyi de beraberinde getirdi. Ülkedeki askeri darbelerin sıklıkla yaşandığı belirtmek istediğimiz bir nokta. Öyle ki 2006 yılında tekrar bir askeri darbe gerçekleşmiştir. Ancak Nisan 2009'da Fiji Temyiz Mahkemesi bu 2006 yılındaki askeri darbenin yasa dışı olduğuna kanaat getirmiş, cumhurbaşkanının anayasayı fes etmesine kadar götürmüştür. Fiji bünyesinde barındırdığı tüm bu etnik farklılığa paralel olarak, oldukça büyük silahlı kuvvetlere ve ordulara sahiptir.

Fiji ada ülkesinin sadece yaklaşık %10’u kadarı kara parçasından oluşur. Güney pasifiğin takım adacıkları diye de adlandırabileceğimiz fiji ada ülkesinde en önemli ticaret kaynaklarından biri Hindistan cevizi ağaçları ve şekerkamışlarıdır. Ülke 1971'den bu yana Pasifik Topluluğu'nun önde gelen bir üyesidir. Dini inanç olarak Hristiyanlık dini halkın çoğunluğu tarafından benimsenmiş olup, onu Hindu ve İslam dinleri izlemektedir.

Fiji adasının güneydoğu bölgesinde konumlanmış Nausori şehrinde bir de Uluslararası uçuşların gerçekleştiği “Nausori Havalimanı” adında bir de uçuş pisti bulunmaktadır. Ayrıca bölge başkent Suvaya da oldukça yakın konumda bulunmaktadır. İki küçük köye sahip olan kentteki inanç yapısı da köylere göre farklılık göstermektedir. Navala'daki köylüler Katolik, Bukuya'daki köylüler ise Metodist’tir. 1931 yılında kasaba olarak ilan edilen bölge, 1882 yılında şeker fabrikalarının kurulmasıyla diğer kentlerden göç almaya başlamıştır. Bölgede Rewa Köprüsü, Suriye Anıtları, Girintili İşçi mahalleleri, KSS mahalleleri gibi çok sayıda tarihsel yapı ve sembol bulunmaktadır.

Önceleri şeker kamışı ve pirinç ekimine ağırlık verilse de ülkenin bulunduğu coğrafi konumdan dolayı elverişsiz hava koşullar sebebiyle ekim ağırlığı azaltılmıştır. Hatta Avustralya’nın Sömürge Şeker Rafinecileri tarafından 1881’de ilk şeker değirmeni bu bölgede kurulmuştur. Kasaba öncelikle Hint-Fiji halkından ve yerli halktan oluşsa da sömürge döneminden de az sayıda Avrupalı ve Çinli halk kalmıştır.

Nausori (Fiji) Nerededir?

Fiji, güney pasifikte bulunan yüzlerce ada ve adacığın birleşmesiyle oluşmuş bir ada ülkesidir. Batısında Vanuatu, güney batısında Yeni Kaledonya, güney batısında Yeni Zelanda, doğusunda Tonga ve kuzeydoğusunda samoa yer alır. Nausori ise Fiji adasının güneydoğu bölümünde bulunan Tailevu, Rewa ve Naitaisiri'nin üç eyaleti arasındaki sınırda bulunan Rewa Nehri'nin yanında yer almaktadır. Son yıllarda Naulu / Nakasi ve Wainibuku / Davuilevu Housing bölgelerinin eklenmesiyle hızlı bir atak yaparak, gelişmeye devam etmektedir. Kısaca bu kasaba 19. yüzyılda gelişen bir şeker endüstrisinden, Rewa Nehri'nin kıyısındaki bir su altı kasabasına evrimleşmiştir.

Nausori (Fiji) Ne Zaman Gidilir?

Fiji adası tropikal iklim kuşağında bulunmaktadır. Bu iklim kuşağında yıl boyunca yağış miktarı aralığı yüksek olsa da bazı aylar diğer aylara nazaran daha az yağış almaktadır. “Peki bölgeyi ziyaret için en uygun zaman nedir?” gibi bir soru karşısında cevabımız Mayıs ve Ekim ayları arası olacaktır. Yıl boyunca genellikle ılıman bir hava yapısına sahip bölgenin dalış için en uygun hava koşulları bu aylarda bulunmaktadır.

Ekim ve Kasım ayları arasında hava serin ve yağmurludur. Bu aylarda adayı ziyarete giden seyahat severler şiddetli bir yağış ve fırtınayla karşılaşabilir. Şiddetli yağış sebebiyle sık sık toprak kaymaları bölgede görülebilir. Bölgede bahse değer bir kış görülmemekte olup özellikle soğuk sevmeyenler için oldukça büyük bir artıdır. Öyle ki kışın sıcaklık en fazla 18 dereceye kadar düşmektedir. 

Nausori (Fiji) Nasıl Gidilir?

Fiji’ye ülkemizden direkt ulaşım seferleri bulunmamaktadır. Bunun için aktarma yaparak şehre varmanız mümkün. Öncelikle aktarma yaparak başkent Suva’da bulunan Suva (SUV) Havalimanına ulaşarak burada bir taksi vasıtasıyla yaklaşık 10 dolar gibi cüzi bir rakama, ortalama 20 dakikada Nausori kentine varabilirsiniz. (Dubai havayolunu kullanarak başkent Suva’ya aktarma yapmanız mümkün) Daha az bir maliyete şehre varmak isteyenler ise otobüs ile yaklaşık 30 dakika gibi bir zamanda kasabaya ulaşabilirler. Bölgede bulunan Nausori Uluslararası Havaalanı ise ağırlıklı olarak yerel uçuşlar gerçekleştirmektedir.

Nausori’de (Fiji) Görülmesi Gereken Yerler

Naililili Missionary School

Rewa Nehri yakınlarındaki Nausori bölgesinde bulunan bu yapı, 1901 yılında Fransız din adamları tarafından inşa edilmiş bir kilise okuldur. Katedrale ayrıca Rewa nehri üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bir tekne turuyla da varmanız mümkün. Bir zamanlar katedral olarak inşa edilen yapı, günümüzde de hizmet vermektedir. Günümüzde de ibadete açık olan kilise, nehir sularının yükselmesi sonucu sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yaklaşık 20 dolara sizi Naililili Missionary School’a ulaştıracak kayıkçılar bulabilirsiniz. Sürekli artan nehir debisi ve hava koşulları sebebiyle kilisenin epeyce tahrip aldığını ve çürümeye yüz tuttuğunu söyleyebiliriz. Katedralin günümüzde de ilk ve orta öğrenim veren dini bir okul olduğunu belirtmeliyiz. Bu yüzden kilise çevresinde konumlanmış pek çok evi de görmeniz işten bile değil.

Rewa Bridge

Bir ayağı Suva’da bir ayağı Nausoride bulunan bu köprü, Avrupa Birliği ve Fiji hükümeti arasında yapılan maddi bir ortaklıkla inşa edildi. Dört şeritli bir beton kiriş üzerinde yaklaşık 425 metre uzunluğundaki köprü güney pasifik ve Fiji’de bulunan en uzun köprüdür. 1940’lı yıllarda Birleşmiş Milletlerin mühendisleri tarafından inşa edilen bu köprü, aradan geçen 60 yılın sonunda dayanıklılığını kaybetti.

Bu sebeple 2003 ile 2006 yılları arasında köprü restore edilerek yaya ve bisiklet yoluna açıldı. Dünya standartlarında ve eşine az rastlanan türdeki bu yapı, dünya köprülerinin yapım standartlarında adeta bir öncelik taşıyan mimariye sahiptir. Bu sebeple Nausori’yi ziyaret edenler mutlaka bu mimari şaheseri de görmeliler.
 

Thurston Gardens

Nausori yakınlarıda, suva sınırında bulunan bu bahçe Fiji tarihinin en kanlı dövüş sahnelerine ev sahipliği yapmıştır. Burada yaşam süren halkın çoğu Rewa sakinleri tarafından öldürülüp yenmiştir. Bahçeler aslında Suva Botanik Bahçeleri olarak adlandırıldı, ancak 1976'da Sir John Thurston anısına yeniden adlandırıldı. Ayrıca bu botanik bahçesinin tam ortasında Suva’nın ilk belediye başkanı anısına yapılmış Saat Kulesi bulunmaktadır.

İçerisinde Fiji Müzesinin de bulunduğu botanik bahçe birbirinden farklı bitki çeşitleri bulundurmaktadır. Müze şimdilerde bahçeyi koruyan bir yapıda bulunup, arazi boyunca yayılmış nilüferden oluşmaktadır. Bahçeler gün boyunca düzenli olarak Suva halkı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Nausori kasabasını ziyarete gelen turistler, taksi yahut araçla bölgeye ulaşarak bu mükemmel cennete tanıklık yapabilirler.

Nausori (Fiji) Nerede Kalınır?

Oldukça rağbet gören tatil yerleşimlerinden Classix Inn, tam nausori kent merkezinde bulunur. Başkent suva’ya 22 kilometre uzaklıkta bulunan tesis Nausori bölgesinin merkezinde konaklama imkânı sunan tek tesistir. Daire tarzında inşa edilen yapı, genişçe bir bahçeye de sahiptir. İki yatak odası ve düz ekran televizyon sistemleri bulunan dairenin kişi başı gecelik konaklama ücreti ise 150 ile 200 Türk Lirası arasında değişmektedir. Diğer bir tesis olan Colo I Suva Rainforest Eco Resort, ücretsiz otoparkı, açık ve kapalı yüzme havuzu, birden çok dil bilen personelleriyle hem konaklama hem de olanaklar bakımından tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir tesis. Booking.com’dan 7,3’lük iyi bir değerlendirme puanı alan tesis, Suva Limanı ve Nausori Havaalanına da araba ile 15 dakikalık mesafededir. Tesis, yürüyüş ve kuş gözlemciliği yapabileceğiniz gür yağmur ormanlarının yanında konumlanmıştır. Göl manzaralı Raintree Restaurant and Bar'da yöresel Fiji yemeklerinin de tadını çıkarabilirsiniz. Bu lüks otelin kişi başı gecelik fiyatı ise 130 ile 534 Türk Lirası arasındadır.
 

Nausori (Fiji) Vize Politikası

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Umumi, hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri 90 güne kadar ki seyahatlerinde vizeden muaftırlar. Türkiye’den bize talep etmeyen ülkelerden biri olan Fiji, ayrıca ülkeye girişteki havalimanında 4 aya kadar vize vermektedir.


Nausori (Fiji) Hakkında Diğer Bilgiler

Dil: Fiji Hintçesi, Fiji resmi dili ve İngilizcedir.
Para birimi: Fiji Doları
Telefon Kodu: +679
Ulusal gün: 10 Ekim 1970 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanan ülke, her yıl 10 Ekim gününü “Ulusal Bağımsızlık Günü” olarak kutlamaktadır.
Sıcaklık: En kurak ay bile Nausori bölgesinde yağışlı olarak geçmektedir. Yıl boyunca ortalama sıcaklık 24 ile 25 derece arasında değişmektedir. Yılın en fazla yağışını Mart ayı alırken, en az yağışı Temmuz ayı almaktadır. Şubat ayı bölgedeki en sıcak aydır. En soğuk ay ise ortalama 22 derece sıcaklığa sahip Temmuz ayıdır.
Saat dilimi: GMT+12 

Nausori ile İlgili

Nausori Künyesi

 • Yerel saat

  Yerel Saat -

 • Kur Farkı

  Kur Farkı -

 • Priz Tipi

  Priz Tipi

 • Hava Durumu

  Hava Durumu -oCSon Güncelleme: - (TSI)

Yıllık Ortalama Sıcaklık

  • Oca 26oC
  • Şub 26oC
  • Mar 26oC
  • Nis 25oC
  • May 24oC
  • Haz 23oC
  • Tem 22oC
  • Agu 22oC
  • Eyl 22oC
  • Eki 24oC
  • Kas 24oC
  • Ara 25oC

Kısa Kısa