Google+

Bozcaada Hakkında Bilinmesi Gerekenler

145808 Ara 2015Lokasyon Detay

Çanakkale iline bağlı bir ilçe olan Bozcaada, Türkiye’nin en büyük üçüncü adasıdır.

Bozcaada Hakkında Bilinmesi Gerekenler
yesilist.com

Antik dönemdeki adıyla Tenedos, Çanakkale’ye bağlı bir ilçe, aynı zamanda Gökçeada ve Marmara Adası’ndan sonra Türkiye’nin en büyük üçüncü adasıdır. Akdeniz ikliminin etkisinde olan adanın doğal bitki örtüsünü yer yer görülen kızılçamlar ve kumcul bitkiler dışında maki ve garig meydana getirir. Nüfuslanmanın düşük olduğu adanın tek yerleşmesi, aynı isimdeki ilçenin merkezi olan Bozcaada kasabasıdır. Geçmişte Rum nüfusun Türk nüfustan daha fazla olduğu adada, Rumların ayrılmasıyla Türk nüfus artmıştır. Bağcılık, şarapçılık, balıkçılık ve turizm ada yerlilerinin başlıca uğraşlarıdır. 

Milattan önce 400’lü yıllarda adaya ilk olarak Aiolis halkı yerleşmiştir. Daha sonraları Perslerin egemenliğine giren Bozcaada bir süre Pers yönetiminden kurtularak Delos Deniz Birliği’ne katıldıysa da M.Ö. 389 yılında yeniden Pers egemenliği altına girmiştir. Sırasıyla Helen, Roma ve Bizans egemenliklerini yaşadıktan sonra 1377’de Venediklilerin işgaline uğramıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde, 1455 yılında Osmanlı topraklarına katılan ada, Girit Savaşı sırasında yeniden Venediklilerin eline geçtiyse de kaptan-ı derya Mezomorto Hüseyin Paşa’nın Venedikliler’e karşı giriştiği başarılı Bozcaada deniz savaşı sonunda Kuzey Ege adalarıyla birlikte yeniden Osmanlı egemenliğine girmiştir. Sonraki yıllarda yeniden çeşitli işgallere uğrayan Bozcaada, son olarak 1920’de Yunanlar tarafından işgal edilmiş; 1923’te Lozan Antlaşması ile Türkiye’ye bırakılmıştır.

Tanıtıcı Video:
 

 

Bozcaada ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-