İngiltere Hakkında Temel Bilgiler

İngiltere, Birleşik Krallık’ı oluşturan ülkelerden biridir. Britanya adası üzerinde bulunan ülke doğuda Kuzey Denizi, güneyde ise İngiliz Kanalı ile kıta Avrupası’ndan ayrılır. Ülke Britanya adasının orta ve güney kısımlarını kaplar. Britanya adasındaki İngiltere, Galler ve İskoçya ile Kuzey İrlanda, BirleşikKrallık’ı oluşturur. BirleşikKrallık, Britanya adasının etrafında yer alan irili ufaklı yaklaşık 100 adayla beraber de Büyük Britanya’yı oluşturur.

İngiltere, düz bir topografiye sahiptir. Geniş ovalar arasında ufak tepeler yer alır. Bu özelliği, tarım yapılmasını mümkün kılmaktadır. Ancak İngiltere başlıca bir sanayi ülkesidir. Yönetim şekli anayasaya dayalı meşruti monarşidir. Monarşinin başında Kraliçe 2.Elizabeth vardır.

16. yüzyılda gerçekleşen bir din reformuyla Katolik kilisesinden ayrılmış ve Anglikan Kilisesi adıyla kendi dini merkezini oluşturmuştur.

19. yüzyıl boyunca dünyanın en büyük emperyal gücü olan İngiltere, o dönemde dünyanın her ucunda sömürgeler kurduğu için, güneşin nadiren kendini gösterdiği puslu havasına rağmen “güneş batmayan ülke” olarak anılmıştır. Avrupa’nın finans merkezi olmasının yanı sıra dünyanın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan İngiltere’de resmi rakamlara göre sadece başkent Londra geçen yıl 5.2 milyon turist ziyareti almıştır.