Antik Laodikeia Kenti

Denizli ilimizin sınırları içerisinde yer alan Antik Laodikeia Kenti bölgede yerleşik hayat sürecek halka coğrafi bakımdan da avantaj sağlayacak bir konumda ve Lykos Irmağı’nın yakınında kurulmuştur.

Konumuna da atıf yapılarak, adından çoğu kaynakta genellikle Lykos kıyısındaki Laodikeia diye bahsedilen Laodikeia Antik Kenti yaklaşık 5 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır.
Bu yorumun dışında kalan bazı kaynaklara göre ise, kenti Seleukos Kralı II. Antiokhos kurmuş ve MÖ 260’lı yıllara denk gelen bu tarihte kente karısı Laodike’nin adını vermiştir. Bölge, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin hüküm sürdüğü dönemlerde Ladik diye adlandırılmaktadır.

Laodikeia Antik Kenti Hakkında Bilgi

Laodikeia Antik Kenti hakkında bilgi vermeye başlarken öncelikle altını çizmemiz gereken şey; Laodikeia Antik Kenti’nin, Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine ev sahipliği yapıyor olduğudur. Bu anlamda kutsallığını koruyan şehir, hac kilisesi özelliği ile de Hristiyan dünyası için hep önemli olmuştur. MS 7. yüzyıl civarına kadar dinî bir merkez olarak varlığını sürdüren kent, popülaritesi düşünülünce de anlaşılacağı gibi tarihteki en eski metropollerden de biridir.
İç kesimlerde üretilen ürünlerin, kıyısında konuşlanılmış olan Lykos ve Büyük Menderes Nehri kanalıyla Milet ve Efes ticaret limanlarına sevkiyle bölgenin ekonomisi de bir hayli gelişmiştir. Coğrafî ve tarihî detaylar birlikte incelendiğinde, halkın maddi rahatlık ile refah içerisinde yaşam sürdüğü sonucuna varılabilmektedir.
2013 senesi ikinci çeyreğinde Laodikeia Antik Kenti kültürel miras olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştır.

Laodikeia Kazısı

Laodikeia Antik Kenti önemli arkeolojik kalıntılara sahiptir. Geniş bir alana yayılan Laodikeia’nın önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları oldukça zengin bir liste oluşturmaktadır.
Bu yapıların başlıcaları şu şekilde sayılabilir:

  • Anadolu’nun en büyük stadyumu (ölçüleri 285×70 m.),
  • 2 adet tiyatro,
  • 4 adet hamam kompleksi,
  • 5 adet agora,
  • 5adet nymphaeum,
  • 2 adet anıtsal giriş kapısı,
  • 1 adet bouleuterion,

Ayrıca Laodikeia Kilisesi dâhil olmak üzere çeşitli tapınaklar, Antik şehrin dört tarafını çeviren nekropol alanları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri; Laodikeia Kazısı sonucunda açığa çıkarılmış tarihî eserlerdendir.
2002 yılında başlayan Laodikeia kazı çalışmaları, 2008 tarihi sonrasında alınan izinlere bağlı olarak 12 ay yapılabilir hale gelmiş ve Laodikeia, büyük bir özveri ile çalışan ekipler sayesinde bugün artık oldukça zengin bir açık hava müzesi ve yaşayan bir arkeoloji parkına haline getirilmiştir.

Laodikeia Kilisesi

Hristiyanlık âleminin en eski ve en önemli kutsal yapılarından biri olan Laodikeia Kilisesi, bir hac kilisesidir. Laodikeia Kilisesi, MS 313 yılında düzenlenen ve Hristiyanlığın serbest bırakılmasını sağlayan Milano Fermanı sonrasında kendisi de Hristiyan olmayı seçen Büyük Konstantin zamanında yapılmıştır.
Laodikeia, Hıristiyan âlemi için önemlidir ve MS 4. yüzyıldan itibaren Kutsal Hac Merkezi olarak dinî bir özelliğe de bürünmüştür. Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil’de adının geçiyor olması bu kutsallığı perçinlemektedir.

Laodikeia Antik Kenti Nasıl Gidilir?

Laodikya Antik Kenti diye de anılan Laodikeia Antik Kenti, Denizli’ye bağlı Eskihisar ve Bozburun Köyleri içerisindedir.

Otobüs / Minibüs: Laodikeia Antik Kenti ulaşım açısından son derece kolay bir konumdadır. Denizli Otogarı’ndan Pamukkale yönüne giden toplu taşıma araçlarına binebilirsiniz.
Ayrıca aynı noktadan hareket eden Korucuk minibüsleri ile de ulaşabileceğiniz Laodikeia Antik Kenti tarih ile iç içe keyifli bir gün geçirmeniz için sizi bekliyor olacaktır.

Özel araç: Denizli’den çıkarak D585 karayolu takip ediyor ve kuzeye doğru yaklaşık 10 dakikalık mesafe sonrasında Laodikeia Antik Kenti’ne ulaşmak mümkündür.

Ayrıca Eğer Denizli - Pamukkale yolundan 6 km gidip Korucuk Mahallesine vardığınızda batı yönünde devam ederseniz aşağı yukarı 500 metre kadar sonra Leodikya Antik Kenti karşınıza çıkacaktır.

Laodikya Antik Kenti Giriş Ücreti

Laodikya Antik Kenti giriş ücreti şu şekildedir:
Giriş Ücreti: 18 Türk Lirası
Ancak Müzekartınız varsa yılda 2 kere, Müzekart+’ınız varsa sınırsız olarak ücretsiz gezebilirsiniz.

Laodikeia Antik Kenti Ziyarete Açık Gün ve Saatler

Pazartesi günleri hariç;
Yaz Dönemi: (15 Nisan-2 Ekim) 08.00-19.00
Kış Dönemi: (3 Ekim-14 Nisan) 08.00-17.00