Kuş dili, UNESCO'nun Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Doğu Karadeniz’de insanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan, ıslık dili olarak da bilinen kuş dili UNESCO tarafından Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) dâhil edildi. Kuşköy halkı bu kararı sevinçle karşıladı. Kuş dilinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için 2016'da başvuru yapılmıştı. Güney Kore'nin Jeju Adası’ndaki UNESCO toplantısında oy birliğiyle karar alınması ise mutlulukla karşılandı.

UNESCO’nun sitesinde belirttiği üzere “Kuş dili sözcükleri taklit etmek ve ifade etmek için ıslık kullanan bir iletişim yöntemidir. Uygulama, uzun mesafelerde iletişim kurmak için alternatif bir yol gerektiren bölgenin dağlık ve engebeli topografyasının bir sonucudur. Kuş dilini kullananlar çoğunlukla yaşamlarının çoğunu açık havada geçiren tarım topluluklarıdır. İlgili topluluklar, kişilerarası iletişim ve dayanışmayı güçlendiren bu kültürel kimlik uygulamasını benimsemişlerdir. Topluluğun bu uygulamanın öneminin farkında olmasına rağmen, teknolojik gelişmeler ve sosyoekonomik değişimler yüzünden bu bölgede kuş dili konuşanların sayısı azalmıştır. Kuş dili konuşanların azalmasındaki en önemli tehditlerden biri de yaygınlaşan cep telefonu kullanımıdır. Yeni neslin kuş diline ilgisi giderek daha da azalmış ve bu öğenin doğal çevresinden koparak yapay bir uygulama haline gelmesi riski vardır.Bu tür tehditlere rağmen, topluluklar sürdürülebilirliklerini sağlamak için bu dil uygulamasını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde teşvik etmekte ve hem resmi hem de gayrı resmi yöntemlerle ebeveyn-çocuk ilişkileri bağlamında nesilden nesle aktarmaktadır.”

Kuş dili nedir?

Bu kuş dili çocuklukta bize öğretilen kuş dilinden farklı. Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de ıslık dili 500 yıla yakın süredir kullanılıyor. Uzun mesafelerde iletişim kurmak için alternatif bir yol olarak bulunan kuş dili vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlıyor. UNESCO’nun da belirttiği gibi gelişen teknolojiyle bu iş telefonlara kalsa da kul dilinin unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması ve mirasının devam etmesi için her yıl kuş dili festivali düzenleniyor.
 
Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek yaklaşık 500 yıldır kuş dilinin yörede kullanıldığını belirterek 2009 yılından bu yana köy halkı ve dernek olarak bu kültürü yaşatmak için çalıştıklarını da ekledi. Köçek, uzun yıllardır bekledikleri kararın 7 Aralık Perşembe günü verildiğini aktararak ekledi:
"Artık kuş dili UNESCO'da, bir hayalimiz gerçek oldu. UNESCO'ya alınması konusunda da umutluyduk, umutlarımız boşa çıkmadı. Kuş dilinin UNESCO'ya alınmasında çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık kuş dili denince dünyada Giresun, Çanakçı ve Kuşköy akla gelecek."

Kuş dilinin yaşatılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Biz kuş dilinin yaşatılması için yıllardır çalışıyoruz ancak UNESCO’ya alınmasının ardından ilgi artacaktır. Kuş dilinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalara destekler de artacaktır. Bu da önemli bir katkı" diye aktardı.

Etiketler