Google+

Bilbao Para Birimi

9602 Mar 2017Lokasyon Detay

İspanya sınırları içerisinde yer alan Bilbao’da para birimi olarak EURO kullanılmaktadır. 1 EURO yaklaşık 3,7 Türk Lirasıdır.

Bilbao ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-