Kilis Nerededir?

Kilis, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde,Hatay-Maraş oluğu ile Fırat Irmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu’nun güneybatı kısmında, Türkiye-Suriye sınırı boyunda yer alır. Bu konumuyla kent, Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunur. 1995’te il statüsüne kavuşan Kilis, güneyden Türkiye-Suriye sınırı, batı ve kuzey batıdan İslahiye, kuzey ve kuzeydoğudan Gaziantep merkez, doğudan da Oğuzeli ilçeleriyle çevrilidir.

1521 kilometrekare yüzölçümüne sahip, Suriye sınırına 5 km uzaklıktaki Kilis, Antep-Halep yolunun geçtiği eski bir yerleşim bölgesidir. Bağlarla, bahçelerle örülü şehir, dar ve dolambaçlı eski sokaklarıyla, ilginç bir yapıya sahiptir.