Selimiye Camii (Sultan Selim Câmii)

Konya Aziziye Mahallesi’nde yer alan Konya Selimiye Camii (Sultan Selim Câmii) yer olarak Mevlâna Müzesi’nin yan tarafında bulunmaktadır.

Sultan Selim Camii

1. Sultan Selim’in Konya’da Valilik yaptığı dönemde eserin inşaatına başlanmıştır. 1558 yılında yapımına başlanmış olan inşaat 1567 yılında bitirilmiştir. Tamamen klasik Osmanlı mimarisi eseri olan cami bu mimarideki en güzel örneklerdendir.

Selimiye Konya Camii 

Plan ve proje olarak İstanbul’da yer alan Fatih Camii örneği sayılabilecek olan Konya Selimiye Camii (Sultan Selim Camii) Konya ilimiz için tarihî bir miras durumundadır. Merkezî bir kubbe ile örtülmüş olan Selimiye Camii, Konya ana alanı tek taraftan gelen yarım bir kubbe ile geniş hale getirilmiştir. Son cemaat alanı yedi kubbeli olup iki de kubbeye sahip olan caminin iç duvarlarında kalem işi göze çarpmaktadır.

Konya Sultan Selim Camii Tarihi 

Günümüzde Konya Selimiye Camii (Sultan Selim Camii) olarak bilinen yapı bazı kaynaklarda Cami-i Cedîd veya Cami-i Şerîf-i Sultan Süleyman olarak da kayıt edilmiştir. Caminin hemen yanında 2. Selim tarafından yaptırılan imaret ile eş zamanlı düşünüldüğü için yapımının 2. Selim’e atfedilmesi söz konusu olmuştur.

Konya Sultan Selim Camii tarihi ile incelendiğinde pek çok kaynak ve belgede Kanuni devrinde yapıldığı görülmektedir. Mimarı da bilinmeyen cami, Mimar Sinan’ın yaptığı eserlere olan benzerliği nedeni ile bu mimara atfedilmektedir.

1600’lü yılların ikinci çeyreği sıralarında caminin ana kubbesinin komple çöktüğü bazı kaynaklarda belirtilmiş olsa da tamire ilişkin ilk belirlenmiş kayıt tarihleri 1690’lı yılları göstermektedir. 20. yüzyıla kadar hemen hemen on kadar tamirat geçirmiş ve komple yenilenmiştir.

Konya Selimiye Camii Özellikleri 

Klasik Osmanlı cami mimarisinin Konya’daki en güzel örneğidir. Konya Selimiye Camii özelliklerine bakıldığında görülmektedir ki cami merkez kubbe etrafına planlanmış bir şema ile kurgulanmıştır. Dörtgensel bir alanı olup ön kısmındaki son cemaat revak ve minareleri ile ilgi çekmektedir.

Kuzey duvarına yapışık ayakları daha kalın planlanmış olup ana alan çapı 12 metre olan tek bir kubbe ile kapatılmıştır. Kıblenin olduğu tarafa çapı 6 metre olan bir yarım kubbe ilavesi ile inşa edilmiştir. İki yanlarında üçer tane nispeten küçük kubbe ile tavanlanmış olup yanlardaki kubbeler eş ölçülerdedir. Merkezî kubbenin yarısı ölçüsünde planlanmışlardır. Küçük kubbelere açılan 3 adet kapının kuzeye bakanı daha büyük olmak üzere 3 tane kapısı mevcuttur. Büyük planlanmış kuzey kısımdaki Taç Kapı hayli ihtişamlıdır.

Konya Selimiye Camii Özellikleri

Caminin mihrap ve minber kısmı beyaz mermer ile yapılmış olup mihrap kısmı niş köşeli olarak yapılmıştır. Ön kısmı bordürlerle çevrilip, köşelere de kabartmalar yerleştirilmiştir. Minberin ana hattında yer alan dilimli yapılmış kemerler ile kemerli geçit ve üstteki köşk ve külâhta, ayrıca korkuluklarda yer alan işçilik inceliği ve güzelliği hayli göze çarpmaktadır. Cami kubbelerinin içleri sıva üzerine kalem işi ile süslenmiştir.

Osmanlı mimarisinin motiflerine sahip olan caminin geçirdiği onarımlarda bu alanlar da yenilenmiş olup minber kısmında da Mevlana türbesine benzer birkaç değişiklik yapılmış olduğu düşünülmektedir. Yedi kubbeli son cemaat yerinde mevcut kubbe içleri de kalem işi ile tezyin edilmiştir. Minareleri tek şerefeli olan caminin, minare korkulukları da mermerden şebeke edilmiştir. Caminin duvarları ile minaresi taş ile kaplı olup son cemaat alanı kemerleri ile bazı bölümlerde renkli taş kullanıldığı izlenmektedir.

Konya Selimiye Camii (Sultan Selim Camii) Ulaşım 

Cami, Konya merkezde Mevlana Müzesi yakınındadır.

Otomobil: Konya merkeze ulaşan tüm çevre yollarından, Mevlana Müzesi tabelaları takip edilerek Müze Alanı Caddesi’ne ve camiye ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Camiye tramvayla ve Mevlana Müzesi’nden geçen otobüslerle ulaşım mümkündür.

Uçak: İstanbul’dan Konya Havalimanı’na çeşitli firmaların uçak seferleri bulunmaktadır. Havalimanından Konya merkez yaklaşık olarak 15 kilometre mesafededir.

Konya Selimiye Camii (Sultan Selim Camii) Ücreti 

Konya Selimiye Camii (Sultan Selim Camii) giriş ücreti öğrenci: Ücretsiz

Konya Selimiye Camii (Sultan Selim Camii) giriş ücreti sivil: Ücretsiz

Konya Selimiye Camii (Sultan Selim Camii)  Ziyarete Açık Gün ve Saatler

Yaz Dönemi (15 Nisan – 2 Ekim): Gün boyu

Kış Dönemi (3 Ekim – 14 Nisan): Gün boyu

Tatil Günü: Yok