Şerafettin Camii

Konya’nın en hareketli noktasında, Konya valilik binasının güney cephesinde konumlanan Şerafeddin Camii ilk olarak 12. yüzyılda Şeyh Şerafeddin tarafından yaptırılmıştır. Zamanla yıpranan cami, 1636 yılında Çavuş oğlu Mehmet Bey tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Şerafeddin Camii Selçuklu mimarisinden izler taşıyan bir Osmanlı eseridir.

Konya Şerafettin Camii Hakkında Bilgi 

Valilik binası ile Şems-i Tebrîzî Camii arasında bulunan Konya Şerafeddin Camii, klasik Osmanlı camisi mimari özelliklerini taşımaktadır. Ancak Şerafeddin Camii’nin yerinde daha önce bir Selçuklu eseri mevcutmuş. Bu nedenle Konya Şerafeddin Camii’nin mimari özelliklerinde Selçuklu izlerine de rastlanmaktadır. Şerafeddin Camii adını, eski eserin de banisi olan Şeyh Şerafeddin Mesud’dan almaktadır. Şeyh Şerafeddin, ölünce caminin yanına defnedilmiş ve buraya bir türbe yapılmıştır. 1925 yılına kadar caminin bahçesinde bulunan türbe, o yıl yeşil alan açma gerekçesiyle yok edilmiştir.

Şeyh Şerafeddin’in yaptırdığı ilk cami zamanla tahrip olmuş, 1444 yılında Karamanoğlu 2. İbrahim tarafından onarılmıştır. Ancak 200 yıl boyunca türlü sebeplerle zarar görmüş ve 1636’da Konyalı Çavuşoğlu MehmetBey tarafından yıktırılmış ve yerine bugünkü cami yaptırılmıştır. Konya Şerafeddin Camii’nin yapımında, eski caminin taş, tuğla ve çinileri de kullanılmıştır. BöylelikleŞerafeddin Camii’nin Selçuklulara uzanan tarihi, günümüze de taşınmıştır.

Konya Şerafeddin Camii son olarak 2006-2008 yılları arasında Vakıflar tarafından restore edilmiştir. Bu restorasyon sırasında camiyi ilk yaptıran Şeyh Şerafettin Türbesi’nin temelleri ortaya çıkarılmış vekümbet yeniden inşa edilmiştir.

Konya Şerafettin Camii  Özellikleri 

Konya Şerafeddin Camii’nin gövdesi kesme taşlardan inşa edilmiştir. Duvarlarında yer alan Selçuklu devri mozaikleri, büyük bir kubbe ile örtülü Konya Şerafeddin Camii’nin en çarpıcı mimari özellikleri arasındadır. 10 adet fil ayağının tuttuğu dev kubbe, güneyden yarım kubbe ile desteklenmektedir. Mihrabın bulunduğu kısım da yarım kubbe ile örtülüdür ve dışarıya taşmaktadır.

Konya Şerafeddin Camii’nin kuzeyinde 6 adet mermer sütunun taşıdığı, üzeri yedi küçük kubbe ile örtülü son cemaat yeri bulunmaktadır. Taç kapısı kuzeydeki son cemaat yerinde olmak üzere, üç kapısı vardır. Giriş kapısı mermer sövelidir (kapı ve pencere kasası) ve stalaktitlidir (sarkıt). Bu kapının dışında, doğu ve batı tarafında da birer kapı mevcuttur. Konya Şerafeddin Camii’nin mihrabı ve minberi mermerdendir. Yazı ve nakış işlemeleri ise gerçek birer sanat eseridir.

Konya Şerafettin Camii’nin iç mekânındaki yarım kubbeler, tromplar (bir yapının bir bölümünü tutan köşe kubbesi) ve merkezî kubbe 19. yüzyılda yapılmış kalem işleri ile bezenmiştir. Güney kısmı dışında, diğer yönlerde ikinci kat mahfelleri bulunmaktadır. Kuzeyinde bulunan kubbeli yapının, “sübyan mektebi” olduğu tahmin edilmektedir. Bu yapı günümüzde polis noktası olarak kullanılmaktadır.

Konya Şerafettin Camii  Minaresi

Konya Şerafeddin Camii minaresi tek şerefelidir ve yan giriş kapısının güneyinde yer almaktadır. Önceleri iki şerefeli olan minare defalarca yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Konya Şerafeddin Cami minaresinin en önemli özelliği, camiye inşası bittikten sonra Osmanlı döneminde eklenmiş olmasıdır. Minarenin altında, cami görevlileri için yapılan üç katlı küçük odalar bulunmaktadır. Minareye çıkılırken, bu odalardan geçilmektedir.

Şerafettin Camii Altı Ok 

Şerafeddin Camii’nin minaresindeki alemde,5 ok bulunmaktadır. Hatta okların 6 tane olduğu, ancak zamanla hava şartları nedeniyle bir tanesinin zarar gördüğü ve düştüğü söylenmektedir. Yerel halkın bir bölümü bu okları parti amblemi olarak yorumlarken, büyük bir kesim 5 okun “Namazın 5 vaktini ya da İslam’ın 5 şartını temsil ettiğini” savunmaktadır.

Şerafeddin Camii minaresinin alemindeki okların anlamını öğrenmek amacıyla, Karatay İlçe Müftülüğü tarafından bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda Şerafeddin Camii’nin mülkiyetinin Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde olduğu ortaya çıkmıştır.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Karatay İlçe Müdürlüğüne bir yazı yazarak; cami minaresinin 1876 yılında yıkıldığını, mevcut minarenin 2. Meşrutiyet’ten önce yapıldığını ve söz konusu 5 oklu alemin de o tarihlerde minareye yerleştirildiğini bildirmiştir. Minare alemindeki metallerin siyasi bir partiyle ilgisi olmadığı gibi, koruma kurulu onaylı projesinde minare alemi mevcut haliyle korunmaktadır.

Konya Şerafettin Camii  Nerede? 

 Konya Şerafeddin Camii merkez Karatay ilçesinde, şehrin en hareketli noktasında yer almaktadır. Hükümet Konağı ile Şems-i Tebrîzî Camii arasında bulunmaktadır.

Şerafettin Camii  Nasıl Gidilir? 

Özel aracınızla gidecekseniz, şehir içinde Konya vilayetbinası tabelalarını takip etmeniz yeterli. Valiliğin güneyinde konumlanan Şerafeddin Camii’ne kolayca ulaşabilirsiniz. Tramvay hattı ve halk otobüsleriyle de valilik durağında indikten sonra birkaç dakikalık yürüyüşle camiye ulaşmak mümkün.Konya’ya Türkiye’nin her şehrinden otobüs, büyükşehirlerinden de uçak seferi bulunmaktadır.