Priştine Festivaller

Uluslararası Genç Müzisyenler Festivali (Mart-Nisan)

Özgürlük Festivali (Haziran)

SURF Şehir Festivali (Haziran-Ağustos)

PriFilmFest (Eylül)

Caz Festivali (Kasım)

Skena Up Film ve Tiyatro Festivali (Aralık)