Tetovo Hakkında Bilinmesi Gerekenler

picture181-520x300.jpg

Tetovo, Makedonya’nın kuzeybatı kesiminde bulunan bir şehirdir. Şar Dağı eteklerine kurulmuş olan bu şehir, Pena Nehri tarafından ikiye bölünmüştür. Yüzölçümü 1080 kilometre kare olan bu şehrin deniz seviyesinden yüksekliği ise 468 metredir. Toplam nüfusu ise 52915’tir. Tetovo, kelime anlamı olarak “kalkan delen” anlamına gelmektedir. Tetovo şehri tarihi anlamda kökeni oldukça eskiye dayanan bir kenttir. Bu şehir milattan önce 170’li yıllarda Roma egemenliğine dâhildi. Çeşitli kavimlerin buraya saldırmaları sonucunda, şehir kale, hisar gibi unsurlarla oldukça güçlendirilmiştir.

İlerleyen yüzyıllar sonucunda Tetovo kenti 14. yüzyılda Osmanlı bünyesine girmiştir. Osmanlı’nın burayı aldığı dönemde, bölgede Hıristiyanların fazlalığı göze çarparken, bundan 100 sene sonra bölge halkının birçoğu Müslümanlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra şehirde bu dönemde farklı alanlarda çok fazla değişiklikler olmuştur. En başta şehrin ticaret hayatında köklü reformlar yaşanmıştır. Mimari anlamda da yeni eserler şehre kazandırılmıştır. Tetovo şehri Osmanlı’dan sonra ise Yugoslavya Krallığı altına girmiştir. 1943 senesine kadar bu egemenlik devam etmiştir.

Tetovo kenti eğitim anlamında Makedonya’nın önemli bölgelerinden bir tanesidir. Çok sayıda ilkokul, lise, konservatuar ve üniversitenin bulunduğu bu kentte hizmet veren Tetovo Üniversitesi’nde de çok sayıda fakülte ve bölüm bulunmaktadır. Tetovo kentinin iki tane kardeş kenti bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Konya iken diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Sterling’dir.

Tanıtım Videosu