Mauritius Din ve İnanç

2011 verilerine göre Mauritius halkının yüzde 48,5'i Hinduizm'e inanır. Ülkedeki en hakim inanış olan Hinduizm'in birçok dini ritüeli düzenlenir ve bu günler resmi tatil olarak ilan edilmiştir. En yaygın ikinci din ise Hristiyanlıktır. Yüzde 32,7'si Hristiyan olan Mauritius'ta bu din sömürge dönemlerinde yapılan baskılar sonucu günümüzdeki popülaritesine ulaşmıştır. Ülkede Müslüman halkın oranı ise yüzde 17,3'tür. Daha çok Hint kökenli insanların temsil ettiği Müslümanların neredeyse tamamı Sünni'dir. Müslümanların büyük bölümü başkent Port Louis'te yaşar ve Urduca konuşurlar.