Jamaika’nın Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri

Başkenti Kingston’ın içinde bulunduğu Surrey County’nin diğer önemli şehirleri arasında Portland, Saint Andrew ve Saint Thomas vardır. Kingston Limanı aynı zamanda dünyanın en büyük 7. doğal limanıdır. Cornwalk County’nin önemli şehirleri arasında Hanover, Montego Bay ve Trelawny yer alır. Middlesex County’de ise Manchester ve Clarendon şehirleri bulunmaktadır.