Porto Riko’nun  Ekonomisi

Fotolia_2981140_XS.jpg

Porto Riko’nun ekonomisi Dünya Bankası tarafından yüksek gelir ekonomisi olarak tanımlanmakta, Dünya Ekonomik Forumu tarafından da Latin Amerika’daki başlıca ekonomilerden biri olarak listelenmektedir. Ülkenin kamu borcu 72,204 milyar dolardır, bu da gayri safi milli hasılanın yüzde 103’üne denk gelir. Hükümet açığı 2,5 milyar dolar seviyesindedir. Dünya Bankası verilerine göre kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsıla 2013 yılında 23,830 dolardır. Ülke ekonomisinin lokomotif endüstrileri; ilaç, tekstil, petrokimya ve elektroniktir. Bunları hizmetler sektörü takip eder. Finans, emlak ve turizm hizmetler sektöründeki başlıca alanlardır.