Kırıkkale Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırıkkale, Kızılırmak’ın geçtiği bereketli toprakları, tarihî yapıları ve doğal güzellikleri ile Anadolu’nun önde gelen şehirlerinden biridir. TÜİK’in 2016 verilerine göre nüfusu yaklaşık 277.984 olan Kırıkkale’nin yüz ölçümü 4.881 kilometrekaredir. Başta Merkez olmak üzere Yahşihan, Delice, Keskin, Sulakyurt, Bahşili, Balışeyh, Karakeçili ve Çelebi ile birlikte 9 ilçesi bulunmaktadır. Her ne kadar kuruluşu yeni olsa da geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kırıkkale eski bir yerleşim yeridir. Bugüne kadar şehirde eski çağlara ışık tutacak herhangi bir arkeolojik kazı yapılmamıştır ancak Japon bilim heyetinin araştırmaları sonucu pek çok bulguya rastlanmıştır. 1990 ve 1991 yıllarında Kırıkkale’ye gelerek araştırmalara başlayan heyet şehir merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde yapmış olduğu araştırmalarda 21 höyük ve düz iskâna rastlamıştır. Bu alanlardan toplanan seramik örnekleri inceleme altına alınarak Kızılırmak dışında kalan alanın Neolitik Çağ ve sonrası döneme işaret ettiği belirlenmiştir. Kızılırmak içerisinde kalan alanda ise Kalkolitik Çağ ile birlikte Eski Tunç Çağı, Asur, Frig, Hellenistik Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait kalıntılar ve yerleşim yerlerine rastlanmıştır. Delice ilçesinin Yeniyapan köyü, Keskin ilçesinin Cinali köyü ve merkezdeki Kuzeren köyü civarında yapılan araştırmalarda bulunan çanak çömlek kalıntıları Kalkolitik Çağ’da burada yerleşim yeri kurulduğuna dair önemli bir kanıttır. Ayrıca köylerdeki araştırmalarda rastlanan seramik parçalarının Eski Tunç Çağı’na ait olduğu bilinmektedir. Daha detaylı arkeolojik kazılar ve araştırmalarla Kırıkkale’nin tarihine ışık tutulması beklenmektedir.

Kırıkkale bölgesinin tarihi Ankara’nıntarihi ile birlikte düşünülebilir çünkü bir zamanlar Ankara’ya bağlı bir yöre olan Kırıkkale’nin Türklerin eline geçmesi 1071 Malazgirt Zaferi sonrasıdır. İl sınırları içerisindeki Böhrek Dağı civarı Anadolu’da Türk ve İslam yapılaşmasının ana merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1120 yılında kurulan Balışeyh de Türk-İslam yerleşim merkezlerinden biri olmasıyla dikkat çekmektedir. Her ne kadar Haçlı Seferleri sırasında şehir bir dönem Bizans’ın eline geçse de 12. yüzyıl ile birlikte Selçuklular’ın egemenliğine girmiştir. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Oğuz Türkmen aşiretleri bu bölgeye yerleştikleri ve şehre o dönemler “Kırıkkala” adı verildiği bilinmektedir. Kimi kaynaklara göre ise Kırıkkale isminin şehrin üç kilometre kuzeyindeki Kırıkköyü ile kent merkezindeki Kaletepe’nin birleşmesinden gelmiştir. Şehrin ismi Osmanlı arşivlerinde de Kırıkkale şeklinde geçmektedir. 1925’ten önce 12 hanelik küçük bir köy olan Kırıkkale’nin temelleri Cumhuriyet sonrası atılmaya başlanmış ve MKEK’nin (Makine ve Kimya Endüstri Kurumu) kurulması ile birlikte şehir, savunma sanayi alanında oldukça güçlenmiştir. Birbirini izleyen sanayi kuruluşları ile birlikte şehrin nüfusu artış göstermiş ve 21 Haziran 1989 yılında Kırıkkale il olmuştur.

Kırıkkale ekonomisi büyük ölçüde sanayiye dayalıdır. Nüfusun neredeyse yarıdan fazlası sanayide çalışmaktadır. Ülkemizin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olan Kırıkkale’deki MKEK Fabrikaları ile birlikte TÜPRAŞ Rafinerisi sadece kent ekonomisine değil ülke ekonomisine de büyük oranda katkı sağlamaktadır. Türkiye’ninaskeri silah fabrikasının Kırıkkale’de yer alması ile şehir önemli bir konuma da sahiptir. Çelik, gıda, kiremit, makine fabrikaları da şehirdeki diğer sanayi kuruluşları arasında sayılmaktadır. Kırıkkale’de tarım bir diğer geçim kaynağıdır. İl topraklarının %60’tan fazlası tarıma elverişlidir. Şehirde en çok tahıl üretilir. Buğday, arpa, şekerpancarı ve ay çekirdeği üretiminde ilk sıralarda olan Kırıkkale’de kavun, karpuz ve üzüm de bol miktarda yetişir. Köylerde hayvancılık da yaygın olmakla birlikte sığır, koyun ve Ankara keçisi en çok beslenen hayvanlar arasındadır. Maden cevherleri yönünden zengin olan il rezerv bakımından fakirdir. İlde mermer, bakır, çinko, manyezit varlığı tespit edilmiş ancak işlenmeye elverişli bulunmamıştır. Kırıkkale ilinin büyük bir bölümü 2. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. İl topraklarının güneyinden ve batısından geçen Kızılırmak eşsiz bir doğal güzelliğe sahiptir. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde övgü dolu sözlerle bahsettiği Kırıkkale geçmişten miras kalan tarihî yapıları ve tabiat parkları, mağaraları, kaya mezarları ile ziyaretçilerini bekliyor.
 

Tanıtım Videosu: