Manisa Mevlevihanesi

İslam dininde, Hz. Peygamber "gül" ile özdeşleştirilir. Hz. Peygamber‘in kokusu, teni; güldür. Ona varabilmek için gönülden inanmalıdır. Hz. Peygamber’e ulaşmak, Allah’a yakınlaşmaktır.

O’na ulaşmak içinde çeşitli yollar vardır. Mevlevilik de onlardan biridir. Mevleviliğe kabul edilmek öyle kolay değildir.

Mevlana ve diğer gönül insanları başlangıçta: "İnsan Elif gibidir." der.

Mevlevihanede ney nameleri eşliğinde anlatılanlarla kalbinizde heyecan, aklınızla şaşıran ruhunuzla da dikkat kesiliyorsunuz. Yüzyıllar öncesine gidiyorsunuz. Her şey gözünüzün önünde kolayca canlanıyor.

İnanç merkezlerinin, hemen hepsi kolay ulaşılamayacak şekilde yapılmıştır. Mevlevihane Spil Dağı eteklerinde orman içindedir. Mevlevihane’nin önünde boynu bükülmüş biraz garip biraz heyecanlı bir adam bekler. Sol elinin işaret parmağıyla sağ kol üstüne, sol ayak baş parmağı ile sağ ayak üzerine koyar. Bu işleme mühürleme denir. Kapı önünde, içeriden gelecek dervişi bekler.

Manisa Mevlevihane El Mühürleme


Manisa Mevlevihane Ayak Mühürleme

İçeriden gelen derviş onu selamlar. Mevlevihanede kalacak yer yoksa derviş hal diliyle konuşur. İçeriden su dolu kap getirir. Anlamı: "Burası doludur, sana yerimiz kalmamıştır." Heyecanlı talip, hala bu yolda kararlıysa bahçeden gül yaprağı getirir. Suyun içine bırakır. Bunun anlamı: "Bir kişinin fazlalığıyla burası taşmaz."


Güllü su

Talip abdest alır, besmeleyle kapının sağ tarafını öper. İçeriye, dedelerin yanına gelir. Onların ellerini öper. Dedeler uyarır: "Yol, uzun ve meşakkatli; her can bu yolda gidemez. Yol yakınken, evine, köyüne, işine dön!"

Talip kararlıysa 3 gün boyunca saka postuna oturtulur. Namaz, yemek ve tuvalet ihtiyacı haricinde postta oturur.


Manisa Mevlevihane Talibin Postta Oturuşu

Mevlevihane’nin işleyişini gözlerken arada dedeler kulağına gelir fısıltıyla "vazgeçmesi" yönünde telkin ederlermiş. Talibin çarıkları da önünde hep dururmuş.

3 gün sonra:

Çarıkları içeriye dönükse; talip Matbah-ı Şerif (Şerefli Mutfağa) alınır. Gül Uğruna Yola Düşme’nin ikinci kısmıdır.Çarıklar dışarıya dönükse; talip başka bir kapıdan uğurlanır. Olur da herhangi sebepten gururu incinmesin. "Kul hakkı" düşüncesinden dolayı böyle bir uğurlama yapılıyormuş.

Mevlevihane’de Peygamber yoluna düşmenin ilk adımı atıldı. Talip, 1001 gün boyunca nefsiyle savaşacak ve ilim öğrenerek Mevlevihan olacaktır.