Resmi dilin İngilizce olduğu Utah’ta nüfusun yüzde 88’i sadece bu dili konuşmaktadır. İngilizceden sonra en büyük paya sahip olan dil ise İspanyolcadır (%8). Bunun dışında 12 bin küsur kişi Almanca, yaklaşık 10 bin kişi de Navaho dili konuşmaktadır.