Washington’ın yüzde 60’ını Hristiyanlar oluşturmaktadır. Yüzde 39 ile Protestanların çoğunlukta olduğu eyalette; yüzde 17 oranında Katolik yaşamaktadır. Ateist nüfusun yüzde 32 olduğu coğrafyada, Musevilik de mevcut inanışlar arasındadır.