Amerika Birleşik Devletleri Kültürü

50 eyaletten oluşan ülkedeki sosyal hayatı tanımlamak zordur. Bölgesel farklılıklara göre insanların yaşayış tarzı ve olanaklar farklılıklar göstermektedir. Ülke içinde eyaletler arası saat farklılıkları da vardır. Ülkenin doğu kıyısından batı kıyısına kadar olan mesafe yaklaşık 4.800 kilometredir. Ülke çok büyük olduğu için farklılıklardan dolayı ABD'nin toplumsal hayatını tam anlamıyla tanımlamak zordur, ancak genellemelerle bahsedilebilmektedir.

Bir göçmenler ülkesi olan Amerika'da göçmenlerin ortama kolay uyum sağlayabilmeleri için her şehirde sosyal kulüpler veya sivil toplum örgütleri mevcuttur. Amerikalılar takım oyuncusu olmaya çok değer vermektedirler. Amerikalıların başka bir özelliğiyse biri konuşurken başka birinin konuşmasını kabalık olarak görmektedirler. Doğallıkları ve açıklıklarıyla ünlü Amerikalılar arkadaş canlısıdır. Amerika'da taşınmanın daha iyi bir hayat getireceği inancı yaygındır. Bu nedenle işverenler taşınmaya teşvik etmektedirler. Şirketler yeni gelenlerin iş arkadaşlarıyla tanışmalarını kolaylaştırmak için özel faaliyetler düzenlemektedir. Ayrıca şirketlerin bu tanışmayı kolaylaştıran sosyal kulüpleri bulunmaktadır. Oldukça misafirperver olan Amerikalılarda toplumsal ilişkiler resmiyetten uzaktır.