Türkmenistan Nerededir?

Orta Asya ülkelerinden biri olan Türkmenistan güneydeİran, batıda Hazar denizi, kuzeyde Kazakistan, kuzeydoğuda Özbekistan ve güneydoğuda Afganistan ile komşudur.