Şiraz'ın Büyük ve Ünlü Şairleri

Klasik İran edebiyatının en büyük şairlerinden Şirazlı Sadi… 1200’lü yıllarda yaşamış, Bağdat'ta okumuş şiirsel, masalsı söylemleri ile ünlü. Çeşitli şiirlerini “Gazeliyat”, insanların yaşantılarından söz eden kasidelerini ise “Kasaid” adlı kitaplarında toplamış. Bunların dışında da methiyeleri, lirik şairler de var. En ünlü eserleri; Bostan ve Gülistan. Bir dönem Moğol istilasından kaçarak Anadolu toprakları da dâhil birçok yeri gezmiş ama Şiraz'a döndüğünde zamanın atabeyi şaire kol kanat germiş. İnsanlara öğütler niteliğindeki kitapları İran’da hala okunmakta.

SADİ TÜRBESİ VE BAHÇESİ  
Küçük ama çok güzel, çiçeklerle dolu bir bahçe, bu bahçenin giriş kapısının üstünde şiirlerinden dizeler yazılı. Bu bahçe içinde mütevazı bir Türbe burası. Mavi kubbeyle örtülü mezarı, birkaç basamakla çıkılan pembe mermer sütunlu bir sundurmanın gerisinde, yüksek tavanları ile ferah bir mekân, tam bir Ahameniş stili. Duvarları süsleyen, Gülistan’dan beyitler, çinilerle yazılmış. Yerel rehberimiz bu ünlü beyitleri bize önce Farsça okudu, sonra tercümesini yaptı, her beyitinde olduğu gibi öğüt veren, doğru yolu gösteren masalsı bir hikâye.

FARSÇANIN PİRİ, ŞİRAZLI ŞAİR - HAFIZ
 
Kur-an’ı ezberleyip 14 ayrı biçimde okuyabildiği için bu adı alan Hafız; iyi insan olmayı içinde barındıran, Şiraz’ın şiirsel kent olarak anılmasının en büyük nedeni lirik şiirin ve edebiyatının büyük ustası. Bir Rint, bir filozof değil, tasavvuf onun düşüncelerine yön vermiş ve hep “iyi bir insan nasıl olunur”u işlemiş, ikiyüzlülüğe ve basitliğe nefretini dile getirmiş. Ona göre insan mutlu olmak için yaşamalı, bunun için de ölçülü davranmalı ve diğer insanlarla iyi geçinmeli. O sadece yaşanan dünyaya inanmış, sevgi onun için bir güzele bağlanmak değil yaşamın bütünüdür. 

Övgü şiirlerini kaside yerine, aşk ve şarap motifleri kullandığı gazel biçiminde yazmış, bu gazeller Pers gazellerinin en güzelleri ve önemlileri. Şiirlerinde de Şiraz’daki yaşamdan ayrıntılar, devlet büyüklerinin yaşantıları ve tarihsel olayların yankılarına yer vermiş. Övgü şiirlerini kaside yerine gazel biçiminde yazmış.

Birçok filozof Divan yazarken hafızdan alıntılar kopyalar yapmış. Hafız olmasa belki de Osmanlı'da Divan Edebiyatı belki de olmayacakmış. İran’da o kadar seviliyor ki birçok kişi şiirlerini ezbere bilirmiş. Yahya Kemal Beyatlı’nın bir şiirine de konu olmuş;
 
Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış,
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.
Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış,Eski Şiraz’ın hayal ettiren ahengiyle.

Hayatı boyunca sevdiği bu kentten ayrılmayan Hafız, ölümünden sonra da adını verdiği bu bahçeye (Hafeziye) selvilerin (Şiraz'ın Nazlı Selvileri - Selvi Nazlar) arasına gömülmüş. Yemyeşil, ağaçlar, çiçekler, çimlerle oldukça güzel ve bakımlı bir bahçe. Bu bahçeden geçerek merdivenlerle çıkılan ve 8 sütunun desteklediği mozaiklerle işli bir kubbenin altında yatıyor. Mezar taşında da iki adet gazeli yazılı. Eserlerini bilen ve seven insanlar tarafından kutsal mekân gibi ziyaret edilmekte, aynı zamanda da oldukça turistik bir mekân.

nevinsalman

Yazar Hakkında

nevinsalman

Ankara da doğdum, TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi Mimarlık fakültesi mezunuyum. 6 sene Londra'da yaşadım, sonraki yıllarda İstanbul'a yerleştim ve serbest çalıştım.