Güney Kore'de Sosyal Yaşam

Geleneksel yaşam tarzını modern kültür ile aynı potada eriten Güney Kore’de, sosyal yaşam tipik bir Uzakdoğu ülkesinin oldukça ötesinde. Özellikle teknolojik alanda, gelişen dünyaya hızlıca ayak uyduran ülkede geleneksel kuralların yanısıra evrensel normların da yaşam tarzı üzerinde büyük etkisi vardır. Kore’deki sosyal yaşamın tüm özelliklerini keşfetmek için öncelikle geleneksel değerleri anlamalısınız.

Kore aile hayatının normatif temelini ‘atalara saygı’ oluşturur. Özellikle baba-oğul arasındaki ilişkilerde oğulun babaya sorgulanamaz itaati söz konusudur ve erkek çocuk neslin devamı olarak görülür. Aile büyüklerine saygı kuralına verilen önem yıllar içinde azalsa da kırsal bölgelerde gelenekçilik hala kendini hissettirmektedir. Güney Kore’de ikili ilişkileri belirleyen en önemli faktör yaştır. Batılılar çoğu zaman kendilerine yaşlarının sorulmasından rahatsızlık duysalar da Koreliler bir hiyerarşi kurabilmek için genellikle bu soruyu sorarlar.

Her ne kadar Kore halkının %47’si kendisini ateist olarak tanımlasa da dini öğretiler sosyal düzene etki eden önemli faktörlerdendir. Özellikle yaşlılar tarafından yaşatılan geleneklerde Konfüçyanizm ve Budizm’in etkisi çok fazladır. Görev bilinci, sadakat, şeref ve saygı gibi Konfüçyanizm öğretileri toplumca kabul gören kutsal değerlerin başında gelir. Yılın belli dönemlerinde Konfüçyüs ve Budizm tapınaklarında çeşitli ayinler ve ritüeller gerçekleştirilir. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tapınaklar aynı zamanda eğitim evi olarak da kullanılır.Çok dinli bir yapıya sahip olan Güney Kore’nin diğer inanış biçimlerinin başında ise Hristiyanlık gelir. Halkın yaklaşık %30’u Hristiyan’dır.

Fotoğraf

Aile kavramına büyük önem verilen Güney Kore’de aileler çocuklarına genellikle çöpçatan yardımıyla eş bulurlar. Türkiye’deki çöpçatanlık kültürüne çok benzeyen bu yöntemde evlenebilmek için her iki ailenin de rızası alınır. Yakın geçmişe kadar yeni evlenen Koreli kadınlar evde durup çocuklarının eğitimiyle ilgilenmeyi tercih ederken yaşam pahalılığı bu durumu değiştirmiştir. Ayrıca boşanma oranının gün geçtikçe arttığı ülkede boşanmış insanlar -özellikle kadınlar- saygıdeğer görülmezler. Kültürüne sıkı sıkıya bağlı olan Koreliler, kendi kültürlerini yabancılara aktarma konusunda oldukça heveslidir denilebilir. Yerli halkın turistlerle kurduğu olumlu iletişim ve misafirperver olmaları Güney Kore’nin gelişen turizminde büyük pay sahibidir. Ziyarete açık olan ve geleneksel Kore evleri olarak bilinen ‘hanoklar’, her köşe başında görebileceğiniz geleneksel Kore yemekleri ve çoğu pazaryerinde bulabileceğiniz ‘hanbok’ adı verilen yöresel Kore kıyafetleri, Güney Kore kültür tanıtımının bir parçasıdır.

Fotoğraf

Yemek kültürü ülkemizden oldukça farklı olan Güney Kore’nin mutfağına alışmak vaktinizi alabilir. Kore mutfağı büyük ölçüde pirinç, sebze ve etli yemeklere dayanır. Kahvaltılarını genellikle sulu yemek ve çorbalarla tamamlayan Koreliler’in neredeyse tüm yemeklerinde şekere rastlayabilirsiniz. Sebze ve meyve fiyatları oldukça yüksek olan ülkede kimi yerlerde bu gıdalar gramla satılır.

Her toplumda olduğu gibi Güney Kore’de de belirli görgü kuralları bulunur. Küçükler büyüklerine baş eğerek selam verirken büyükler ise küçüklerin elini sıkarak selam verir. Aynı şekilde Güney Kore’de bir toplantıdan ayrılıyorsanız herkese ayrı ayrı baş eğerek selam vermeniz Koreliler tarafından ince bir davranış olarak algılanır.

Fotoğraf

Hediyeleşmeye büyük önem verilen ülkede pahalı hediyeler almamak, hediyeleri iki eli birlikte kullanarak sunmak kibarlık göstergesidir. Güney Kore’de birine bahşiş vermeden önce biraz düşünmelisiniz. Bahşiş vermek bazı Koreliler tarafından kaba ve kibir belirtisi olarak görüldüğünden bundan kaçınmanız gerekebilir. Ayrıca yaşlılara büyük saygı gösterilen bu ülkede, bir otobüse bindiyseniz arka kısımlardaki boşluklara oturmalısınız çünkü ön taraftaki koltuklar yaşlı ve hamilelerin önceliğindedir. Özellikle de tüm toplu taşıtlarda bulunan yaşlılar, hamileler ve hastalar için ayrılmış olan özel koltukları boş bırakmalı eğer oturuyorsanız da taşıta bindiklerinde yer vermelisiniz.

Etiketler