Google+

Louisiana’da Din ve İnanç

1910 Ağu 2017Lokasyon Detay

Louisiana nüfusunun yüzde 62’si bir dine mensuptur. Bunların yüzde 27’si Katolik ve yüzde 5,6’sı diğer Hristiyan mezheplerine bağlıdır. Yahudi ve Müslüman olanlar da vardır, ancak bunların sayısı oldukça azdır.

Louisiana ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-