Makedonya Hakkında Temel Bilgiler

Resmi adıyla Makedonya Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa’da bulunan bir Balkan ülkesidir. Ülke, 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. Makedonya, kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan ve doğuda Bulgaristan ile komşudur.

1993 yılında Birleşmiş Milletler'e üye olan ülke, Yunanistan’la isim krizi yaşamıştır. Bu kriz dolayısıyla Makedonya; Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve NATO tarafından Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti adıyla tanınmaktadır. 25,713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip ülkede 2 milyon kişi yaşamaktadır. Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra ekonomik anlamda zor günler geçiren ülkenin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Ancak son yıllarda ülke genelinde sanayi de gelişmeye başlamıştır.

Makedonya, stratejik konumu sayesinde tarih boyunca farklı medeniyetlerin geçiş noktası olmuştur. Akdeniz'e yakınlığı sayesinde de burada kurulan uygarlıklardan da etkilenmiştir. Milattan önceki dönemlerde ve sonrasında da, uzun bir süre boyunca Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kalmıştır. Daha sonraki dönemlerdeyse, Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olan ülkede Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlere sıkça rastlanır. Bizans'tan sonra Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 542 yıl boyunca bölgeye hakim olan devlet olmuştur. Uzun Osmanlı hakimiyeti; sanattan sosyal yaşama, mutfaktan kozmopolit yaşama kadar ülkenin her alanında izlerini bırakmıştır. 

Ülkenin başkenti, Makedonca'da Skopje olarak bilinen, Üsküp'tür. Vardar Nehri'nin üzerinde kurulu olan Üsküp ülke ekonomisinin de merkezidir. Vardar Nehri üzerinde bulunan taşköprüler Üsküp'ün en ilgi gören yapılarıdır. Aynı zamanda Balkan ülkesi olan Makedonya'nın çokkültürlü yapısı Üsküp'te de kendini gösterir. Ülkenin geri kalanında olduğu gibi Üsküp'te de farklı Balkan milletlerinden insanlar yaşar. Makedonya'nın gözbebeklerinden birisi de Ohri şehridir. Bu küçük şehir ayrıca ülkenin en çok turist çeken şehirlerinden birisidir. Dünyanın en berrak suya sahip göllerinden birisi olan Ohri Gölü'nün kıyısına kurulmuş olan Ohri, Osmanlı izlerinin de hala yaşadığı bir şehirdir. Yunanistan sınırına yakın olan Bitola veya Manastır şehri İttihat ve Terakki Partisi'nin önemli merkezlerinden birisi olmuştur. Şehir ayrıca Atatürk'ün eğitiminin bir bölümünü tamamladığı şehir olmasıyla da ünlüdür.

Makedonya'nın doğası da çok zengindir. Bozulmamış ormanları, dağları ve gölleri doğa turizmi için oldukça uygundur. Ülkenin batısında bulunan Mavrovo kasabası eşsiz bir doğaya sahiptir. Kasabanın kış turizmine uygun olduğu da son yıllarda keşfedilmiştir. Böylece kasaba, kayak tutkunlarının rotalarından biri haline gelmiştir.