Malta’nın Ekonomisi

Malta ekonomisinde gemicilik, transit taşımacılık, finansve deniz sigortacılığı ve turizm önemli bir yere sahiptir. Ülke gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 74'ünü hizmetler (nakliyat, turizm ve bankacılık), yüzde 23'ünü sanayi (elektronik ve gemi inşa sektörü), sadece yüzde 3'ünü tarımdan karşılamaktadır. Malta'da, yarı iletken sanayii ve imalat sanayii ihracatının yüzde 75'ini tek başına oluşturmakta ve toplam işgücünün yüzde 13,5'ini istihdam etmektedir. Ülke ekonomisinin büyümekte olan unsuru hizmet sektörüdür. Bunun yanı sıra özellikle istihdam ve döviz kazançları açısından önem kazanan finans ve telekomünikasyon sektörleri de ön plana çıkmaktadır. Ülkede balık çiftlikleri de hızla gelişmektedir.