Avusturya Kültürü

Avrupa’nın merkezinde ve kesişme noktasında bulunan Avusturya, ülke olarak Avrupa kültürüyle büyük farklılıklar göstermez ve ılımlı, açık fikirli, yabancılara karşı sevecen ve yardımsever bir topluma sahiptir. Kısacası çoğu aşırılıkları törpülenmiş bir Avrupa ülkesidir.

Ülkelerinin ismini Fransızların aksine her noktada dile getirmeyen Avusturyalılar ilginç bir şekilde yapılan bazı araştırmalara göre en milliyetçi vatandaş grubu sıralamasında beşinci olarak belirlenmiştir. Uzun süren aristokratik geleneğin özellikle Viyana’da toplum ve pozisyon üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Fakat günümüzde ailelerin hukuksal olarak belli bir ayrıcalıkları yoktur.

Avusturya’da işçi hareketleri ülke içerisinde aktiftir ve Avusturya bir sosyal devlettir. Bunun getirisi olarak refah halkın geneline yayılmıştır. Kültür birikimiyle Avrupa’nın en önemli medeniyet merkezlerinden olan Viyana müzik, mimari, bilim, felsefe ve edebiyattan önemli isimler çıkarmıştır. Kış sporlarının yaygın olduğu Avusturya’da insanlar tatillerini Alpler üzerinde geçirirler.