Bangladeş’in Kısa Tarihi

Animist, Budist ve Hint imparatorlukları geleneğinden gelen Bangladeş 8. yüzyılda Paharpur’da kurulmuştur. 12. yüzyılla beraber İslam etkisine giren ülkeyi ticaret amaçlı ziyarete gelen Sufi misyonerler sonradan Müslüman ordularını bu topraklara göndermiştir. 1757’de British East India Company’nin Bengal’i kazanmasıyla Bengal, Hint ve Müslüman nüfus arasında bölünmüştür.

1905’te İngiltere kolonilerine karşı ayaklanmanın ardından 1947’de ikiye ayrılmıştır. Ağırlıklı olarak Hintlilerin olduğu Batı Bengal ve ağırlıklı olarak Müslümanların olduğu Doğu Bengal, diğer adıyla Doğu Pakistan, bu dönemde ortaya çıkmıştır. Resmi olarak 17 Kasım 1971’de bağımsızlığını kazansa da zayıf bir hükümete sahip olan ülke demokrasisini 1991’de yeniden inşa etmiştir. Tsunami ve su taşkınları gibi pek çok doğal afetle mücadele eden ülke iklim değişikliğinden çok hızlı etkilenmektedir.