Angola Kültürü

Pazar günleri kilise ayinlerine özellikle kadınlar, “bubu” adı verilen yöresel kıyafetle katılırlar. İnançlarına göre, Tanrı’ya ulaşmanın yolu iyi dans etmektir. Bu sebeple ayinler sırasında yöresel kıyafetlerle danslar yapılmaktadır.

Pek çok açıdan geçim sıkıntısı çekilen ülkede sağlık koşulları pek iyi değildir. Gıda ve tıbbi ihtiyaç sıkıntısı yaşanmaktadır. Nüfusun yaklaşık yüzde 30'u temel sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilmektedir. Ülkede temiz su kaynaklarına ulaşabilen nüfusun oranı ise yüzde 40’tır. Her yıl binlerce kişi ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi kısa sürede atlatılabilecek hastalıklardan hayatını kaybetmektedir.

Eğitim açısından ülke genelinde 15 yaş ve üzerinde olan nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı 2011 tahmini verilerine göre yüzde 70,4 düzeyindedir. Angola'da ilkokula gitmek zorunlu olmasına rağmen bu eğitimlere katılım çocuklar arasında üçte bir oranındadır.