Lüksemburg’da Din ve İnanç

City-HD-Wallpaper2.jpg
 

Lüksemburg laik bir devlettir. Buna karşın devlet bazı inançları resmi olarak tanır. Lüksemburg'da yaygın olan inançlar Katolik Kilisesi, Rum Ortodoks Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi, Yahudilik, Anglikanizm, Protestanlık ve İslam'dır. 2005 yılında Avrobarometre'nin yürüttüğü çalışmalar sonucu Lüksemburg halkının %44'ü tanrının varlığına inandığını, %28'si özel ruh ya da yaşam kaynağının olduğunun düşündüğünü, %22'si de herhangi bir tanrı ya da kutsal varlığa inanmadığını belirtmiştir.