Tanzanya’nın Kısa Tarihi

Bilinen en eski insan yerleşmeleri Tanzanya topraklarında yapılan kazılar sonucunda açığa çıkarılmıştır. Özellikle "İnsanlığın Beşiği" olarak bilinen Olduvai Boğazı'nda yapılan araştırmalarda ilk insan fosillerine rastlanmıştır. Basra Körfezi ve Batı Hindistan'dan gelen gezgin ve tüccarlar, Tanzanya’nın dahil olduğu Doğu Afrika kıyılarını ziyaret etmeye başlamışlardır. 1498 yılında Vasco da Gama, Doğu Afrika kıyılarına erişen ilk Avrupalı olmuştur.

1525 yılında Portekiz, bölgede yaygın bir sömürge kurulmuştur. Ummanlı Arapların 18. yüzyılda buraya ayak basmasıyla Portekiz egemenliği sona ermiştir. Ummanlı Arapların da yardımıyla Portekizliler, Ruvuma Nehri'nin kuzeyinden atılmışlardır. Umman Sultanı Seyyid kıyıdaki adımlarını sağlamlaştırmış ve Tanganika Gölü'ne kadar sınırlarını genişletmiştir. Güçlenen Umman Sultanı Seyyid 1840 yılında başkentini Zengibar'a taşımış ve Orta Afrika'dan Umman'a kadarki bölgede bir süre egemen olmuştur. Bu süreçte Zengibar, Arap köle ticaretinin de merkezi haline gelmiştir. Arap egemenliği bittikten sonra, Tanzanya Alman sömürgesi durumuna gelmiştir. Ardından İngiliz sömürgesine geçen ülke, 1961 yılına kadar İngiliz sömürüsünde kalmıştır. Sonrasında ise Tanganika adıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. Komşu Zengibar ise 1963 yılında Zengibar Devrimi'ni gerçekleştirip bağımsız olmuştur. 26 Nisan 1964 yılında ise Zengibar ile Tanganika birleştirilerek, bugünkü Tanzanya adını almıştır.