Arnavutluk'un Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri

 

Üniter arlamenter cumhuriyet ile yönetilen Arnavutluk, 12 idari bölgeye, 36 ile ve 61 belediyeye ayrılmaktadır. Başkenti Tiran'dır. Büyük şehirleri: Berat, Dıraç, Elbasan, Fier, Ergiri, Görice, Leç, Debre, İşkodra, Avlonya ve Kukes'tir.