Makedonya’nın Ekonomisi

Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslavya’nın dağılışından sonra büyük bir ekonomik çöküntüyle karşı karşıya gelmiştir. Ülke eski Yugoslav devletleri arasında ekonomik anlamda en az gelişmiş ülke olarak bilinmektedir. 1991 yılında bağımsızlığını kazansa da altyapı eksikliği ve Yunanistan ambargosu nedeniyle dengeli bir ekonomik düzen oturtamamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ülkede işsizlik, yoksulluk oranları ve dış göç hâlâ üst seviyelerdedir.

Makedonya, Osmanlı İmpartorluğu’ndan bugüne tarım ülkesi olma özelliğini korumaktadır. Ülkenin en önemli ihracat ürünleri; yiyecek, içecek, tütün, tekstil ürünleri, kimyasallar, demir, çelik, çimento, enerji ve ecza ürünleridir. En önemli ihracat partnerleri ise Almanya, Bulgaristan, İtalya, Sırbistan, Kosova ve Yunanistan’dır. Makedonya elektronik cihaz, otomobil, kimyasal, akaryakıt ve gıda ithal etmektedir. En önemli ithalat partnerleri ise Birleşik Krallık, Almanya, Yunanistan, Sırbistan, İtalya, Çin, Bulgaristan ve Türkiye’dir.