Nepal’in Kısa Tarihi

Budizm’in Kurucusu Gautama, Buddha’nın M.Ö. 6. yüzyılda bölgede etkili olduğu Nepal, küçük krallık ve konfederasyonların hüküm sürdüğü bir bölgedir. M.Ö. 250 yıllarında Hindistan’ın büyük bölümüne hâkim olan Mauryaİmparatorluğu’nun egemenliğine giren Nepal toprakları M.S. 4. yüzyıldan itibaren yine bir Hindu gücünün, Guptaİmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kalır. Zamanla KathmanduVadisi’nden doğan yerli bir güç olan LicchaviKrallığı Nepal’i kendi bünyesinde toparlar. Tibet İmparatorluğu tarafından hâkimiyetini kaybeden Licchavi Krallığı’nın yerini farklı güçler alır. Bugünkü Nepal’in temelleri ise NepalKrallığı’nın kurucusu PrithviNarayanŞah tarafından krallıkları birleştirerek atılır. Günümüzde ise 20 yıl içerisinde krallıktan anayasalı monarşiye, sonrasında ise cumhuriyete geçiş yapmıştır.