Yemen Mutfağı

18-Saltah-Bab-al-Yemen.jpg

Yemen mutfağı Arap yarımadasındaki diğer ülkelerin mutfağından büyük ölçüde farklılık gösterir. Yemen mutfağında kuzu etiçok tüketilir ve ülkenin en meşhur yöresel yemekleri de kuzu etiyle yapılır. Yemen mutfağında baharat çokça kullanılır özellikle çemen kullanımı çok yaygındır. En popüler yemekleri baharatlı bir çeşit et yahnisidir. Deniz ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı ülkede balık ile yapılan yemeklerde de yine baharat kullanılır. Yemen’in meşhur yemeklerinden biri içinde çok çeşit besin olan saltahtır. Oldukça fazla çeşidiyle diğer yerel yemekler arasında Aseed, Fahsa, Thareed, samak mofa, lahm mandi, fattah, shafut ve jachnun sayılabilir.

IMG_2436.JPG

Yemen mutfağında ekmeğin de önemli bir yeri vardır. Başlıca ekmek çeşitleri tawa, tameez, laxoox, malooga, kader, fateer, kudam, rashoosh, oshar ve khamira sayılabilir. Genellikle taboon adlı tandırlarda yapılan ekmekler arasında malooga, khubz ve khamira popüler ev ekmekleriyken pita ve roti ekmekleri satın alınabilen ekmeklerdendir.

Yemen’in balı meşhurdur.Bint alsahn adında bal ile bürünmüş hamur yemeği yerel yiyecekler arasındadır. Ülkede çay, siyah çay ve kahve tüketimi oldukça yaygındır. Yemen özellikle kahve üretiminde önemli bir ülkedir. En çok kullanılan tatlandırıcılar kakule, nane ve karanfildir. Qishr ve qahwa kahveleri yapılmaktadır. En ünlü kahve mocha kahvesidir. Ayrıca karkadin, naqe’e al zabib soğuk kuru üzüm içeceği ve diba denilen ezilmiş nektar da içecekler arasında sayılabilir.