İlginizi Çekecek Dünyanın Dört Bir Yanından Tuhaf Gelenekler

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan toplumların bugün için bize tuhaf gelen oldukça farklı adetleri mevcut. Ayinlerden ölü yemeğe dek uzanan ilginç adetler, bu geleneklerden sadece birkaçını oluşturmaktadır. 

Ölüyle Yaşamak

Torajanlar Endonezya’da yaşayan fakir bir kabile. Cenaze törenleri Torajan insanları için yaşamın önemli bir anı. Yokluk içinde yaşadıklarından dolayı bir ailenin masrafları karşılayabilmesi aylar alıyor. İşte bu paranın birikmesi gereken aylar boyunca cesede kıyafet giydiriliyor ve ölü beden evde tutuluyor. Torajanlar ölünün ruhunun gömülünceye kadar evde kaldığına inanıyorlar. Ölü gömülmeye hazır hale geldiğinde de tabutlar genellikle mağaraya yerleştiriliyor. Ölünün heykelleri de tabutun yanında dışarı bakacak şekilde yerleştiriliyor.

1

Bebek Fırlatma

Hindistan’ın Solapur bölgesinde her sene evebeynler bir araya gelerek bebeklerini 150 santimetrelik bir kuleden atıyorlar. Aşağıda büyük bir örtü tutan köylüler bebeği yakalıyor. Aileler bu geleneğin bebeğe uzun bir ömür ve sağlıklı bir yaşam kazandıracağına inanıyor.Bu yöntem genellikle Müslümanlar tarafından uygulanıyor ama bazı Hintliler de bu yönteme başvuruyor. Milli devlet her ne kadar bu geleneğe karşı çıksa da yerel yetkililer etkinlik için polis gücü de kullanıyor. 

Iyomante Ayini

Japonya ve Rusya’nın bazı bölgelerinde yaşayan yerli ‘Ainu’ kabilesi küçük bir azınlıktan oluşmaktadır. Dini inançlarına göre de bütün varlıklar ve evren bir ruh taşıyor. Ajnu kabilesi doğaya taptığı için bazı gelenekler yaratmışlar. Bu geleneklerden en önemlisi kabilenin insanları kendilerini kutsamak için ayıları öldürüyor olması.

Kabile üyeleri ayıların ruhunun cennete gittiğine inanıyorlar. Bu işleme de ‘Iyomante ayini’ deniyor. Mağarasında kış uykusuna yatmış olan anne ayılar bile ayin esnasında hiç tereddütsüz öldürülüyorlar. Yerliler ayin sırasında öldüren ayıların kanını içiyorlar ve etini yiyorlar. Ainu insanları ayıların insanlar arasında dolaşan tanrılar olduğuna inanıyor. Japonya’da çıkan bir yasa ile bu ritüel yasaklandı. Buna rağmen bazı yerlerde hala bu geleneğin izlerini görmek mümkün.

Masai Tükürüğü

Tanzanya ve Kenya’da bulunan etnik bir grup olan Masai kabilesi, değişik bir selamlama yöntemi kullanıyor. Kabile üyeleri birbirlerine tükürerek selam veriyorlar. Mesela yeni bir doğum olduğunda bebeğin lanetten ve kötü şanstan uzaklaşması için yeni doğan bebeğe tükürüyorlar.   Masai kabilesi sakinleri büyüklerle selamlaşırken ise büyüğün elini sıkmadan önce kendi ellerine tükürürler. Böylece ellerini pisliklerden arındırmış olurlar. Böyle hayli ilginç selamlaşma yöntemi kullanan Masai kabilesi, medya sayesinde çok kişi tarafından da günümüzde biliniyor.

Masai

Tabutlar Asılıyor

Filipinlerdeki Limestone mağaraları ölülerin evi olarak görülüyor. Ölüler mağaralarda yakılıyor ve ardından mağara duvarlarına tabutlarıyla asılıyorlar. Bu yüzden mağaraların dış yüzeyleri tabutlarla kaplı bir şekildedir. Bu gelenek Çin’de nesli tükenmekte olan Bo kabilesinde ve Toaraja kabilesinde de görülüyor.

Ölü Yeme

Shiva’ya tapan gizli Hint örgütü üyeleri Shiva’yı en üstün tanrı olarak görüyorlar. Shiva’nın her şeyi yarattığına inandıkları için hiçbir şeyin kötü olduğuna inanmıyorlar. Bu yüzden her türlü cinsel aktiviteye katılıyor, uyuşturucu kullanıp alkol tüketiyorlar ve et yiyorlar. Kısacası, tabu anlayışları yok.

Garip olan gelenekleri yamyam olmaları ve bunun için özel tapınakları var. Kıyafetlerini ölülerden temin ediyor, ölüyü yakıp ısınıyor ve yemeğini nehirden temin ediyorlar. Nehir üstünde sürüklenen kadavralar yakalanıyor ve uzuvlar kesildikten sonra çiğ olarak yeniyor.  

Yanomamö Kabilesi Kül Yiyor

Yanomamö, Venezuela ve Brezilya’dan kökenini almış büyük bir kabile. Modern yaşamdan uzakta eski geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir kabile. Bu kabilenin insanları dini geleneklerinden dolayı ölü insanın vücudundan herhangi bir parçayı saklamayı yasaklıyor. Bu kabilede biri öldüğü zaman tamamen yakılıyor. Küller ise aile bireyleri arasında paylaştırılıyor ve yeniyor.

3

Satere-Mawe Kabul Ayini

Satere Mawe kabilesi Brezilya’nın amazon bölgesinde yer alıyor. Bu kabile erkek çocuklar için acı verici ayinler düzenliyor. Tam anlamıyla erkek olabilmek için çocuklar ellerine karıncalardan örülmüş bir eldiven giymek zorundalar.   Bu karıncalar o bölgede doğadaki en tehlikeli hayvanlardan biri. Çocuklar erkek olabilmek için bu eldivenleri giyip ilk seferde on dakika bunu izleyen diğer aylarda da yirmi kere yapmak zorundalar. 

Ölü Besleme İnanışı

Başka bir ilginç gelenek ise Romalılara ait. Vatikan’daki son araştırmalar unutulmuş bir geleneği tekrar su yüzüne çıkardı. Romalılar ölülerle beraber yemek yerler ve onları beslerlerdi. Birçok mezarın yayında unutulmuş çubuklar bulunurdu. Benzer çubuklar bu defa İngiltere’de bulundu.

Eski Romalılar bazen mezar yanlarına gidip ölüleriyle piknik yaparlardı. Mezarlardaki yazıtlarda en yakın yemek bulunabilecek yerin tarifi yer alırdı. Onların inancına göre böylece insanlar ölmüş yakınlarını daha kolay beslerdi.