Google+

Adana Hakkında Bilinmesi Gerekenler

146701 Ara 2015Lokasyon Detay

Adana Hakkında Bilinmesi Gerekenler
adanagiad.org.tr

Adana, Türkiye’nin  güneyinde bulunan, pamuk zenginliği ve verimli topraklarıyla adını duyurmuş  büyük şehirlerden biridir. Adana konum  olarak Seyhan nehri üzerinde yer almakta  ve aynı zamanda önemli ulaşım ağlarının geçiş noktasındadır. Ortadoğu ile olan ulaşım Toroslar ve Gülek Boğazı üzerindeki bağlantıyla  gerçekleşmektedir.
 
Adana’nın tarihi geçmişi M.Ö 3000’li yıllara uzanmaktadır.  Adana’da bulunan Tepebağ höyüğü, insanların ilk yerleşik hayata geçtiği Neolitik  çağın izlerini taşımaktadır. Adana’ya dair en eski kaynaklar Hititlere ait olan Kava Kitabelerinde bulunmaktadır.

Bu kayanağa göre Adana bölgesi Uru Adania olarak bahsedilmiştir. Uru Adania; “Adana Ülkesi” anlamındadır. Hititler Çukurova’da hakimiyet kurmuşlar, sonraki dönemlerde Asurlular, Persler,Romalılar ve Bizanslılar da hakimiyet kurmuşlardır.
 
Ortaçağ’da Bizanslar, Araplar, Selanikliler ve Türk Memlük Devleti ile Ramazanoğulları egemen olmuştur. Adana, 1517–1918 yılları arasındaki uzun dönemde Osmanlı Devleti hakimiyetinde kalmıştır. Adana ili Abbasiler dönemiyle birlikte Türk şehri haline gelmiştir. Fakat Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde Fransızlar Adana’yı işgal etmişler, fakat Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zaferiyle birlikte Fransa 1922 yılında Adana’yı terk etmiştir. 5 Ocak 1922 tarihinde şehir kurtulmuştur. Büyük Saat ile Ulu Camii arasına  bir bayrak çekilmiş ve o tarihten günümüze kadar kurtuluş günlerinde bu gelenek olarak devam etmiştir.
  
Adana’nın nüfusu 2014 resmi verilerine göre, 2.165.595’tir. En kalabalık ilçeler, Seyhan, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan’dır. Şehir, Türkiye’nin en kalabalık  altıncı  kenti olma özelliğiyle ön plana çıkar. Adana ülkemizin hem ticaret hem kültür hem de tarihi kentlerinden biridir.  Adana Türkiye’nin sanayileşmesi yolunda atılan adımlara öncülük eden kenttir. Şehir, verimli topraklara sahiptir. Çukurova bölgesi tarımsal ürün çeşitliliği en fazla olan bölgedir. Tarımsal ekonominin gelişmesi ve buna dayalı sanayinin kalkınması Adana ilini önemli kılmaktadır. Adana ilinin  Seyhan ve Ceyhan akarsuları oldukça önemlidir.

Tanıtıcı Video:
 

 
-