Google+

Arama formu

Kuzey Kıbrıs'ta okuyacak öğrenciler için yeni bir izin düzenlemesi getirildi

Öğrenim hayatlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam etmek isteyen öğrencilere yönelik olarak KKTC İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile YÖDAK tarafından yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, yüksek öğretim için KKTC’ye gitmeyi isteyen öğrencilerin bundan sonraki öğrenimleri boyunca resmî makamlardan belirlenen süreler dâhilinde izin almaları gerekeceği, bu izinlerini yenilemeyen öğrencilerin ise ceza alabilecekleri açıklandı. Bu yeni düzenlemenin 2017-2018 akademik yılı itibarıyla uygulanmaya başlayacağı da önemle vurgulandı.

Yeni uygulamanın öğrencilere almayı zorunlu kıldığı izinler TC uyruklu öğrencilere 2 yıl, üçüncü ülke öğrencilerineyse 1 yıl süreli olarak yenilenecek. Bu sürelerin bitiminde izinlerin yenilenmemesi durumundaysa öğrenciler ceza alma durumuyla karşı karşıya kalabilecek. Okullarıyla herhangi bir nedenden dolayı ilişiği kesilen veya mezun olup bitiren öğrencilerin, ilişiklerinin kesilmesinden veya diploma tarihlerinden itibaren 2-3 ay içerisinde KKTC’den çıkış yapmak zorunda olacakları belirtildi. Öğrenci izinleri KKTC Muhaceret Dairesi Müdürlüğü tarafından iptal edilen öğrencilerin ise en fazla 7 gün içerisinde KKTC’den çıkış yapmaları zorunluluğu getirildi.

Kuzey Kıbrıs'ta okuyacak öğrenciler için yeni bir izin düzenlemesi getirildi

Öğrenci izni için başvuracak olan TC uyruklu öğrencilerin tam teşekküllü bir ihtisas hastanesinden veya bir üniversite hastanesinden, başvuru tarihinden en fazla 3 ay içerisinde alınmış olması kaydıyla bir sağlık raporu beyan etme zorunluluğu getirildi. Öğrencilerin sağlık raporlarında öncelikle Hepatit B, Hepatit C, HIV ve PPD Testi / Akciğer Skopisi tarama testlerinin yapılmaları gerekiyor. Ancak izin için başvuru ücretinin ne kadar olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış bulunuyor. Hastalık, yasal tutukluluk gibi önceden tahmin edilemeyen ve önleme imkânı olmayan, şahısların iradeleri dışında meydana gelen durumlarda, bu durumların nedenlerinin belgelerle ispat edilmesi koşuluyla, vize cezası uygulanmayacak ve öğrenci izni verilebilecek.

Öğrenci izni almak için yapılacak müracaatlarda şahsın pasaportunun fotokopisi, sağlık raporu, öğrenci olduğuna dair belge, öğrenci izni harç ödemesinin makbuzu, ikamet ettiği konutun tapusunun veya satış sözleşmesinin veya kira sözleşmesinin fotokopisi, eğer yurtta ikamet ediyorsa buna dair yurdun bağlı bulunduğu üniversite veya kurumdan alınacak resmi bir yazı, KKTC’ye girişlerini ve çıkışlarını gösterir belge, 1 adet vesikalık fotoğraf gibi belgelerin teslim edilmesi gerekiyor.

Açıklamada ayrıca, yabancı uyruklu öğrencilerle alakalı disiplin tüzüklerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların hâlen devam ettiği, öğrenci çalışma izinlerinin düzenlemesini güncel hâle getirmek için çalışma başlatıldığı da kaydedildi.

Öğrenci izinleriyle ilgili bu yeni düzenleme, KKTC’ye okumaya giden öğrenciler arasında tepkiyle karşılanmış bulunuyor.