Kanada’nın Ekonomisi

Kanada dünyanın 11’inci gelişmiş ekonomisine sahip ülkedir. OECD ve G8 üyesi olan ülke fazlasıyla küreselleşmiş ve ticaret hacmi artmış bir ekonomik yapıya sahiptir. Ülke genelinde delir dengesizliği oranı oldukça düşüktür. Kanada karma ekonomik modeli işletmektedir. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz sağlandığı ülke bu modelle birçok dünya ülkesine örnek teşkil etmektedir. 20. yüzyılın başında gelişmeye başlayan üretim, maden ve hizmet sektörleri ülkeyi endüstriyel döneme taşımıştır. Hizmet sektörünün ekonomide önemi çok büyüktür. Ancak bunun yanında ormancılık ve ham petrol de ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Kanada hizmet sektörü ve ihracatın yanı sıra bilim ve teknolojiye verdiği önemle de ekonomisine katkı sağlamaktadır.