Makedonya Kültürü

Makedonya, etnik ve dinî çeşitliliğe sahip çok kültürlü bir Balkan ülkesidir. Ülkede farklı imparatorlukların hüküm sürdüğü yıllarda Müslümanlar ve Hıristiyanlar, Makedonlar, Arnavutlar ve Türkler birlikte yaşam kurmuşlardır. Ancak Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’yle birlikte etnik ve dinî çeşitlilik sorunlara neden olmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında Arnavut-Müslüman azınlık gruplarla Makedon güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik çatışmalara dönüşmüştür. Makedonya’ya seyahat edeceklerin, etnik yapı, siyaset ve ekonomi hakkında konuşurken hassasiyetl göstermelerinin faydası vardır. Ülkede etnik farklar belli başlı alanlarda kendini göstermektedir. Vardar Nehri, Üsküp'ü ikiye böler ve nehrin bir tarafında ağırlıklı olarak Arnavutlar, diğer tarafında ise Türkler ve Hıristiyanlar oturmaktadır. Ayrıca Makedonya küçük ve dağlık bir ülkedir. Bu küçük ülkede farklı yörelerde farklı geleneksel kıyafetler giyilmektedir. Bu geleneksel kıyafetler de artık günlük hayatta giyilmemektedir. Yöresel festivallerde ve önemli günlerdeyse bu kıyafetleri görmek mümkündür.